» IRC search  details

Chat Rooms Bulgarian

Search chat rooms within the Internet Relay Chat! – Chat rooms on IRC are usually called channels. Use this IRC search engine to search in channel names and topics of around 500 IRC networks! Find interesting chat rooms and chat with people that share your interests!

 Related queries: europe (47)   european (15)   targovishte (1)   eu (5)   bulgaria (28)  


Searched for Bulgarian chat rooms. 7 matching entries found.  Displaying 1-7...


#eMule-Bulgarian MindForge

5 users – 131 minutes ago – Dobre doshli v irc kanala za pomosht kum eMule.​ Molq vi izpolzvaite samo angliiski i bulgarski ezik.​ Poslednata versiq na eMule e :0.​50a |​ Nadqvam se da polu4ite nujnata pomosht
chat category: eMule Bulgarianetwork: MindForge  –  irc2go: #eMule-Bulgarian

#languagelearning IRCHighWay

21 users – Commands: .​language http:/​/​pastebin.​com/​HYW1t7iy Currently supported languages: Bulgarian,​ Chinese,​ Czech,​ Danish,​ Dutch,​ Filipino,​ French,​ Georgian,​ German,​ Greek,​ Italian,​ Indonesian,​ Korean,​ Malaysian,​ Portuguese,​ Russian,​ Slovak,​ Slovenian,​ Spanish,​ Swedish,​ Urdu,​ Vietnamese
chat category: Educationnetwork: IRCHighWay  –  irc2go: #languagelearning

#refugia.​bulgaria Rizon

6 users – 145 minutes ago – E-Sim Refugia Official Bulgarian Channel /​/​/​ CP : Toni Kroos /​ God of Bulgaria : Reallist /​/​/​ Trade: #rtrade --- Support: #e-sim.​refugia.​support : /​/​/​ PRIO: https:/​/​refugia.​e-sim.​org/​battle.​html?id=​2223
chat category: Bulgarianetwork: Rizon  –  irc2go: #refugia.​bulgaria

#imperiabgc Rizon

8 users – 145 minutes ago – Primera Official Bulgarian Channel /​/​/​ CP - Idaho /​ vCP - The_​King_​IvanBG /​ MoD - Great Demon /​/​/​ Trade: #strade --- Support: #e-sim.​primera.​support
chat category: Imperianetwork: Rizon  –  irc2go: #imperiabgc

#bgdns FreeUniBG

47 users – 136 minutes ago – Bulgarian Domain Name Service - Àêî èìàòå íÿêàêâè âúïðîñè,​ ñâúðçàíè ñ DNS óñëóãàòà - ïèòàéòå
chat category: Internet Bulgarianetwork: FreeUniBG  –  irc2go: #bgdns

#komunist Rizon

6 users – 145 minutes ago – Welcome to Komunist69's channel ! Languages : English and Bulgarian !
network: Rizon  –  irc2go: #komunist

#ethnica.​bulgaria Rizon

5 users – 145 minutes ago – BULGARIAN CHANNEL :v |​|​|​ Trade channel : #Etrade
chat category: Bulgarianetwork: Rizon  –  irc2go: #ethnica.​bulgaria

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 32794
   EFnet
   Ø 18779
   Undernet
   Ø 17302
   QuakeNet
   Ø 17084
   Rizon
   Ø 14880
   OFTC
   Ø 13466
   Chatzona
   Ø 8253
   DALnet
   Ø 7050
   IRC-Hispano
   Ø 6977
   freenode
   non-competitive

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.0744 seconds
© 1998-2018 netsplit.de  de    IRC Online Chat