IRC channels
     
      
   
»    IRC searchdetails 

​#Chat Sohbet.net - IRC

Here you see a small report about channel ​#Chat on IRC network Sohbet.net. This kind of report usually includes user statistics and topics of the last days and weeks, if the channel was registered before and its administrators didn't set its channel modes to private or secret.

Related queries: european (25)   turkish (19)   europe (70)   eu (26)  


Chat Room: ​#Chat

Network: Sohbet.​net

​#Chat Webchat Sohbet.​net Webchat

Chat room ​#Chat on IRC network Sohbet.net was registered at 2014-04-27 and assigned to group Turkey Chat Rooms. Registration of this chat room was based on a large attendance.

#Chat Sohbet.net - Graph about the amount of users during the last week
to, from topic
2016-09-29 02:07,
2016-09-27 18:07 
Karanlýk,​ bütün günahlarýn üstünü örten kirli bir yorgandýr.​
2016-09-27 10:07,
2016-09-27 02:07 
Karanlýk,​ bütün günahlarýn üstünü örten kirli bir yorgandýr.​
2016-09-26 22:07,
2016-09-17 10:07 
Karanlýk,​ bütün günahlarýn üstünü örten kirli bir yorgandýr.​
2016-09-26 10:07,
2016-09-19 18:07 
Karanlýk,​ bütün günahlarýn üstünü örten kirli bir yorgandýr.​
2016-09-22 02:08,
2016-09-18 02:07 
Karanlýk,​ bütün günahlarýn üstünü örten kirli bir yorgandýr.​
2016-09-17 06:07  Kurban Bayramý tüm Ýslam Alemine kutlu olsun.​ Allah tüm inananlara nice huzurlu,​ bereketli bayramlar nasip etsin.​ Kurban Bayramýnýz hayýrlara vesile olsun.​ Ýyi Bayramlar.​.​ www.​sohbet.​net Ailesi .​
2016-09-16 22:07,
2016-09-11 22:07 
Kurban Bayramý tüm Ýslam Alemine kutlu olsun.​ Allah tüm inananlara nice huzurlu,​ bereketli bayramlar nasip etsin.​ Kurban Bayramýnýz hayýrlara vesile olsun.​ Ýyi Bayramlar.​.​ www.​sohbet.​net Ailesi .​
2016-09-16 10:07,
2016-09-14 02:08 
Kurban Bayramý tüm Ýslam Alemine kutlu olsun.​ Allah tüm inananlara nice huzurlu,​ bereketli bayramlar nasip etsin.​ Kurban Bayramýnýz hayýrlara vesile olsun.​ Ýyi Bayramlar.​.​ www.​sohbet.​net Ailesi .​
2016-09-16 06:08,
2016-09-16 02:08 
Kurban Bayramý tüm Ýslam Alemine kutlu olsun.​ Allah tüm inananlara nice huzurlu,​ bereketli bayramlar nasip etsin.​ Kurban Bayramýnýz hayýrlara vesile olsun.​ Ýyi Bayramlar.​.​ www.​sohbet.​net Ailesi .​
2016-09-11 14:08,
2016-09-06 02:07 
" Bazý þeyler yürekle sezilir.​ Býrak yüreðin konuþsun; yüzleri sorguya çek,​ dilleri dinleme"
2016-09-10 18:07,
2016-09-08 18:07 
" Bazý þeyler yürekle sezilir.​ Býrak yüreðin konuþsun; yüzleri sorguya çek,​ dilleri dinleme"
2016-09-09 10:08,
2016-09-09 06:08 
" Bazý þeyler yürekle sezilir.​ Býrak yüreðin konuþsun; yüzleri sorguya çek,​ dilleri dinleme"
2016-09-07 14:07,
2016-09-06 14:07 
" Bazý þeyler yürekle sezilir.​ Býrak yüreðin konuþsun; yüzleri sorguya çek,​ dilleri dinleme"
2016-09-05 22:07  www.​sohbet.​net irc.​sohbet.​net
2016-09-05 18:07,
2016-08-30 02:07 
Deðerli kullanýcýlarýmýz,​ global kanallarýmýzdan ​#Chat kanalý kiralýktýr.​ Sohbet.​NET'de global kanal founderi olmanýn farklýlýðý ve avantajlarý ile ​#Chat kanalýný kiralamak isteyen kullanýcýlarýmýz ​#Sales kanalýndaki satýþ sorumlusu arkadaþlarýmýzla görüþebilirler.​
2016-09-05 06:08,
2016-08-28 18:07 
Deðerli kullanýcýlarýmýz,​ global kanallarýmýzdan ​#Chat kanalý kiralýktýr.​ Sohbet.​NET'de global kanal founderi olmanýn farklýlýðý ve avantajlarý ile ​#Chat kanalýný kiralamak isteyen kullanýcýlarýmýz ​#Sales kanalýndaki satýþ sorumlusu arkadaþlarýmýzla görüþebilirler.​
2016-08-28 14:08,
2016-08-19 14:07 
Deðerli kullanýcýlarýmýz,​ global kanallarýmýzdan ​#Chat kanalý kiralýktýr.​ Sohbet.​NET'de global kanal founderi olmanýn farklýlýðý ve avantajlarý ile ​#Chat kanalýný kiralamak isteyen kullanýcýlarýmýz ​#Sales kanalýndaki satýþ sorumlusu arkadaþlarýmýzla görüþebilirler.​
2016-08-19 06:07,
2016-08-14 06:07 
Deðerli kullanýcýlarýmýz,​ global kanallarýmýzdan ​#Chat kanalý kiralýktýr.​ Sohbet.​NET'de global kanal founderi olmanýn farklýlýðý ve avantajlarý ile ​#Chat kanalýný kiralamak isteyen kullanýcýlarýmýz ​#Sales kanalýndaki satýþ sorumlusu arkadaþlarýmýzla görüþebilirler.​
2016-08-14 02:07,
2016-08-05 14:07 
Deðerli kullanýcýlarýmýz,​ global kanallarýmýzdan ​#Chat kanalý kiralýktýr.​ Sohbet.​NET'de global kanal founderi olmanýn farklýlýðý ve avantajlarý ile ​#Chat kanalýný kiralamak isteyen kullanýcýlarýmýz ​#Sales kanalýndaki satýþ sorumlusu arkadaþlarýmýzla görüþebilirler.​
2016-08-07 18:07,
2016-06-27 18:06 
Deðerli kullanýcýlarýmýz,​ global kanallarýmýzdan ​#Chat kanalý kiralýktýr.​ Sohbet.​NET'de global kanal founderi olmanýn farklýlýðý ve avantajlarý ile ​#Chat kanalýný kiralamak isteyen kullanýcýlarýmýz ​#Sales kanalýndaki satýþ sorumlusu arkadaþlarýmýzla görüþebilirler.​
2016-08-04 22:07  Deðerli kullanýcýlarýmýz,​ global kanallarýmýzdan ​#Chat kanalý kiralýktýr.​ Sohbet.​NET'de global kanal founderi olmanýn farklýlýðý ve avantajlarý ile ​#Chat kanalýný kiralamak isteyen kullanýcýlarýmýz ​#Sales kanalýndaki satýþ sorumlusu arkadaþlarýmýzla görüþebilirler.​
2016-08-04 18:07,
2016-08-04 14:07 
Söz konusu 'Vatan' ise gerisi teferruattýr.​ [ C*​ ]
2016-08-04 10:08,
2016-07-30 18:07 
Söz konusu 'Vatan' ise gerisi teferruattýr.​ [ C*​ ]
2016-08-01 02:08  Söz konusu 'Vatan' ise gerisi teferruattýr.​ [ C*​ ]
2016-07-30 10:08,
2016-07-27 02:07 
Söz konusu 'Vatan' ise gerisi teferruattýr.​ [ C*​ ]
2016-07-29 06:07  Söz konusu 'Vatan' ise gerisi teferruattýr.​ [ C*​ ]
2016-07-25 10:07,
2016-07-20 14:07 
Söz konusu 'Vatan' ise gerisi teferruattýr.​ [ C*​ ]
2016-07-25 06:07  Söz konusu 'Vatan' ise gerisi teferruattýr.​ [ C*​ ]
2016-07-23 10:08,
2016-07-21 02:07 
Söz konusu 'Vatan' ise gerisi teferruattýr.​ [ C*​ ]
2016-07-20 10:08,
2016-07-15 14:06 
ellerin cennetimdi benim.​.​ gözbebeklerinde kendimi görmek istedim.​.​ bir sabah güneþ doðarken güneþe Gülümsemek.​.​ güneþ batarken baþýmý omzuna dayayýp kapamak gözlerimi dünyaya.​.​?
2016-07-15 22:06  ellerin cennetimdi benim.​.​ gözbebeklerinde kendimi görmek istedim.​.​ bir sabah güneþ doðarken güneþe Gülümsemek.​.​ güneþ batarken baþýmý omzuna dayayýp kapamak gözlerimi dünyaya.​.​?
2016-07-15 02:06,
2016-07-09 10:06 
ellerin cennetimdi benim.​.​ gözbebeklerinde kendimi görmek istedim.​.​ bir sabah güneþ doðarken güneþe Gülümsemek.​.​ güneþ batarken baþýmý omzuna dayayýp kapamak gözlerimi dünyaya.​.​?
2016-07-11 02:06,
2016-07-10 02:06 
ellerin cennetimdi benim.​.​ gözbebeklerinde kendimi görmek istedim.​.​ bir sabah güneþ doðarken güneþe Gülümsemek.​.​ güneþ batarken baþýmý omzuna dayayýp kapamak gözlerimi dünyaya.​.​?
2016-07-09 06:06,
2016-07-07 06:06 
Sevmek,​ defalarca ayný ateþe yürümek.​.​ Büyümek,​ kayýplarýn üstünde yükselmek.​.​ Inanmak,​ kýrýk kanatlarla uçurumdan atlamak.​.​ Savaþmak,​ kendi silahinla kendine vurulmak.​.​
2016-07-09 02:06  Sevmek,​ defalarca ayný ateþe yürümek.​.​ Büyümek,​ kayýplarýn üstünde yükselmek.​.​ Inanmak,​ kýrýk kanatlarla uçurumdan atlamak.​.​ Savaþmak,​ kendi silahinla kendine vurulmak.​.​
2016-07-06 22:06,
2016-07-05 22:06 
yolun sonundasin,​ yerin dibindesin.​.​ sessizligin ortasinda en derindesin.​.​ birakma elini,​ kendi ellerini.​.​ en sýký tutacak kendinsin yine kendini.​.​
2016-07-05 14:06,
2016-07-04 02:06 
Ramazan Bayramýnýz Mübarek Olsun.​
2016-07-05 06:06,
2016-07-05 02:06 
Ramazan Bayramýnýz Mübarek Olsun.​
2016-07-03 18:06,
2016-07-03 14:06 
[12:20] <bambam> Koskoca ülkenin ihtracat þampiyonu olmuþ þirketinde Ceo'luk yapýyorum senin gibi konfeksiyon da ütücülük yapan bir kýza mý aþýk olacaðýmý sandýn
2016-07-03 06:06,
2016-06-29 18:06 
Aðlamadan,​ aðlatmadan gitmeliyim simdi burdan,​ Yaðmurlardan rüzgarlardan hesap sor bu sokaklardan.​.​ Sevgilim.​.​
2016-07-01 22:06,
2016-07-01 18:06 
Aðlamadan,​ aðlatmadan gitmeliyim simdi burdan,​ Yaðmurlardan rüzgarlardan hesap sor bu sokaklardan.​.​ Sevgilim.​.​
2016-06-29 10:06,
2016-06-29 06:06 
Deðerli kullanýcýlarýmýz,​ global kanallarýmýzdan ​#Chat kanalý kiralýktýr.​ Sohbet.​NET'de global kanal founderi olmanýn farklýlýðý ve avantajlarý ile ​#Chat kanalýný kiralamak isteyen kullanýcýlarýmýz ​#Sales kanalýndaki satýþ sorumlusu arkadaþlarýmýzla görüþebilirler.​
2016-06-28 18:06,
2016-06-27 22:06 
Deðerli kullanýcýlarýmýz,​ global kanallarýmýzdan ​#Chat kanalý kiralýktýr.​ Sohbet.​NET'de global kanal founderi olmanýn farklýlýðý ve avantajlarý ile ​#Chat kanalýný kiralamak isteyen kullanýcýlarýmýz ​#Sales kanalýndaki satýþ sorumlusu arkadaþlarýmýzla görüþebilirler.​
2016-06-27 14:06,
2016-06-26 02:06 
Zaman Sadece Birazcýk Zaman.​.​.​ https:/​/​youtu.​be/​bQaBURzHFhA
2016-06-25 22:06,
2016-06-24 14:06 
Zaman Sadece Birazcýk Zaman.​.​.​ https:/​/​youtu.​be/​bQaBURzHFhA
2016-06-25 06:06  Zaman Sadece Birazcýk Zaman.​.​.​ https:/​/​youtu.​be/​bQaBURzHFhA
2016-06-24 10:06,
2016-06-24 02:06 
Zaman Sadece Birazcýk Zaman.​.​.​ https:/​/​youtu.​be/​bQaBURzHFhA
2016-06-23 22:06,
2016-06-23 14:06 
Zaman Sadece Birazcýk Zaman.​.​.​ https:/​/​youtu.​be/​bQaBURzHFhA
2016-06-23 10:06,
2016-06-22 14:06 
"Beni benimle býrak giderken baþka birþey istemem,​ ayrýlýrken bana bir tek beni býrak ne olur,​ gerisi senin olsun"
2016-06-23 06:06  "Beni benimle býrak giderken baþka birþey istemem,​ ayrýlýrken bana bir tek beni býrak ne olur,​ gerisi senin olsun"
2016-06-22 10:06,
2016-06-20 14:06 
DUYURU; 25.​06.​2016 Tarihi itibari ile bana verilen Yetki ve Görevlerimi Býrakýyorum,​ Bu Zaman`a Kadar Bana gösterdiðiniz Anlayýþ ve Yardýmlarýnýz dan Dolayý Herkese Teþekkür Ederim.​
2016-06-20 10:06,
2016-06-14 14:06 
Tüm Dostlarýma Yetecek Kadar iYi NiYETiM,​Her LAf Cambazýný Susturacak Kadar ÇEKiLMEZLiÐÝM.​Akýl Almayacak Kadar Saflýðým,​ iYi oLandan iYi oLacak Kadar iyiLiðim,​ Kötüye Kahkaha Atacak Kadar DELiLiÐiM.​Sýnýrlarýmý Aþacak Herkese Yetecek Kadar SiNiRiM.​ Her Ne Kadar Hayat Zorlarsa Zorlasýn Gelen ''ALLAHTAN`dýr'' Deyip Baþ Tacý Edecek Kadar Büyük Bir Gönül Bahçem Var.​
2016-06-18 18:06,
2016-06-16 02:06 
Tüm Dostlarýma Yetecek Kadar iYi NiYETiM,​Her LAf Cambazýný Susturacak Kadar ÇEKiLMEZLiÐÝM.​Akýl Almayacak Kadar Saflýðým,​ iYi oLandan iYi oLacak Kadar iyiLiðim,​ Kötüye Kahkaha Atacak Kadar DELiLiÐiM.​Sýnýrlarýmý Aþacak Herkese Yetecek Kadar SiNiRiM.​ Her Ne Kadar Hayat Zorlarsa Zorlasýn Gelen ''ALLAHTAN`dýr'' Deyip Baþ Tacý Edecek Kadar Büyük Bir Gönül Bahçem Var.​
2016-06-14 10:06,
2016-06-12 22:06 
Karakterim ve tavrýmý birbirine karýþtýrmayýnýz! Karakterim “kim olduðumla” ilgilidir,​ tavrým sizin kim olduðunuzla.​
2016-06-12 18:06,
2016-06-11 02:06 
Dermaný Sen oLmayan Derdi neyLeyim.​ Hangi derdin dermanýsýn,​ Söylede o derde düþeyim.​.​.​
2016-06-10 22:06,
2016-06-09 10:06 
Dermaný Sen oLmayan Derdi neyLeyim.​ Hangi derdin dermanýsýn,​ Söylede o derde düþeyim.​.​.​
2016-06-09 18:06  Dermaný Sen oLmayan Derdi neyLeyim.​ Hangi derdin dermanýsýn,​ Söylede o derde düþeyim.​.​.​
2016-06-09 06:06,
2016-06-08 22:06 
s
2016-06-08 18:06,
2016-06-07 14:06 
- Ve Allah Ezan ile Seslenir Ýnsana: ''Senin Ýçin Seni Çaðýrýyorum.​ Kendin Ýçin Kendini Affettir.​''
2016-06-07 10:06,
2016-06-06 22:07 
~ Çünkü Sen Çölüme Yaðmur Oldun.​ ~
2016-06-06 18:07,
2016-06-02 18:07 
~ Çünkü Sen Çölüme Yaðmur Oldun.​ ~
2016-06-06 02:07  ~ Çünkü Sen Çölüme Yaðmur Oldun.​ ~
2016-06-02 14:07,
2016-06-01 02:07 
Bu Hayatta Kendini $ah Zanneden PiyonLara Prim VeriLdiði Sürece,​ insanLýk Mat oLmaya Mahkumdur.​

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 36258
   QuakeNet
   Ø 27048
   EFnet
   Ø 21340
   Undernet
   Ø 19167
   Rizon
   Ø 19113
   ChLame
   Ø 16488
   IRC-Hispano
   Ø 11490
   OFTC
   Ø 10272
   ChatZona
   Ø 7652
   freenode
   non-competitive

Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.2506 seconds 
 © 1998-2016 netsplit.de  de      IRC Online Chat   Heusenstamm 
IRC Search   SimosNap   Facebook Chat   ICQ Chat   IRC Online Chat   Skype Chat   mIRC Chat Online   ICQ Australia   ICQ Egypt   QuakeNet Webchat