IRC channels
     
      
   
»    IRC searchdetails 

​#Chat Sohbet.net - IRC Channel

Here you see a small report about channel ​#Chat on IRC network Sohbet.net. This kind of report usually includes user statistics and topics of the last days and weeks, if the channel was registered before and its administrators didn't set its channel modes to private or secret. In addition you will find a webchat button below. Use that button to jump to irc2go.com and to join channel ​#Chat!

Related queries: europe (74)   europa (35)   turkish (15)   eu (25)  


Chat Room: ​#Chat

Network: Sohbet.​net

​#Chat Webchat Sohbet.​net Webchat

Chat room ​#Chat on IRC network Sohbet.net was registered at 2014-04-27 and automically assigned to group Turkey Chat Rooms. Registration of this chat room was based on a large attendance.

#Chat Sohbet.net - Graph about the amount of users during the last week
to, from topic
2016-12-05 11:14  1 Aralik'ta Rebîul'evvel ayina girdik Peygamber Efendimizin (S.​a.​v ) bu ayda dunyaya gelmistir.​ 11 aralik ise mevlit kandilidir.​ Peygamber Efendimiz (S.​a.​v) buyuruyo ki; Kim bu aya girildigini birbirine haber verirse.​ onu "Cennetine" almasi icin kiyamete kadar Allah'a dua edecegim ".​
2016-12-05 07:14,
2016-12-01 15:14 
1 Aralik'ta Rebîul'evvel ayina girdik Peygamber Efendimizin (S.​a.​v ) bu ayda dunyaya gelmistir.​ 11 aralik ise mevlit kandilidir.​ Peygamber Efendimiz (S.​a.​v) buyuruyo ki; Kim bu aya girildigini birbirine haber verirse.​ onu "Cennetine" almasi icin kiyamete kadar Allah'a dua edecegim ".​
2016-12-04 23:14,
2016-12-02 19:15 
1 Aralik'ta Rebîul'evvel ayina girdik Peygamber Efendimizin (S.​a.​v ) bu ayda dunyaya gelmistir.​ 11 aralik ise mevlit kandilidir.​ Peygamber Efendimiz (S.​a.​v) buyuruyo ki; Kim bu aya girildigini birbirine haber verirse.​ onu "Cennetine" almasi icin kiyamete kadar Allah'a dua edecegim ".​
2016-12-04 15:14  1 Aralik'ta Rebîul'evvel ayina girdik Peygamber Efendimizin (S.​a.​v ) bu ayda dunyaya gelmistir.​ 11 aralik ise mevlit kandilidir.​ Peygamber Efendimiz (S.​a.​v) buyuruyo ki; Kim bu aya girildigini birbirine haber verirse.​ onu "Cennetine" almasi icin kiyamete kadar Allah'a dua edecegim ".​
2016-12-04 11:14,
2016-12-02 23:14 
1 Aralik'ta Rebîul'evvel ayina girdik Peygamber Efendimizin (S.​a.​v ) bu ayda dunyaya gelmistir.​ 11 aralik ise mevlit kandilidir.​ Peygamber Efendimiz (S.​a.​v) buyuruyo ki; Kim bu aya girildigini birbirine haber verirse.​ onu "Cennetine" almasi icin kiyamete kadar Allah'a dua edecegim ".​
2016-12-01 07:14,
2016-11-25 19:15 
Cahil ile sohbet etmek güçtür bilene; Çünkü cahil ne gelirse söyler diline.​.​ Hoþ sohbetler.​
2016-12-01 03:14,
2016-11-26 03:14 
Cahil ile sohbet etmek güçtür bilene; Çünkü cahil ne gelirse söyler diline.​.​ Hoþ sohbetler.​
2016-11-29 07:14,
2016-11-25 23:15 
Cahil ile sohbet etmek güçtür bilene; Çünkü cahil ne gelirse söyler diline.​.​ Hoþ sohbetler.​
2016-11-28 23:14  Cahil ile sohbet etmek güçtür bilene; Çünkü cahil ne gelirse söyler diline.​.​ Hoþ sohbetler.​
2016-11-25 11:14,
2016-11-21 11:14 
Ýnsaf Yok ,​ Vicdan izinde.​.​
2016-11-24 19:14,
2016-11-22 03:15 
Ýnsaf Yok ,​ Vicdan izinde.​.​
2016-11-20 23:07  Kimse de aramadým gönlümün pamuk prensesini.​.​
2016-11-20 03:08,
2016-11-19 03:07 
Bazen biR yanLýþ þeyi,​ En iyi o yanLýþý Yapan Kiþi gösterebiLir.​.​
2016-11-18 19:07,
2016-11-18 07:07 
Haddini biLmek de Bir Zanaatdir.​ BilmeyenLer geLmesin.​
2016-11-18 03:07,
2016-11-13 15:08 
Secde ne güzel þey,​ Sen yerin kulaðýna fýsýldarsýn,​ Göklerden gelir cevabý.​.​.​
2016-11-17 07:08  Secde ne güzel þey,​ Sen yerin kulaðýna fýsýldarsýn,​ Göklerden gelir cevabý.​.​.​
2016-11-15 11:08  Secde ne güzel þey,​ Sen yerin kulaðýna fýsýldarsýn,​ Göklerden gelir cevabý.​.​.​
2016-11-13 03:07  Yerini Vaktinde Terketmeyi biLmek,​ gerçeK oLgunluktuR.​.​
2016-11-12 23:07,
2016-11-11 23:07 
Yerini Vaktinde Terketmeyi biLmek,​ gerçeK oLgunluktuR.​.​
2016-11-11 19:08,
2016-11-10 15:07 
Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktýr,​ ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktýr.​ Mustafa KemaL ATATÜRK.​.​
2016-11-10 11:07,
2016-11-09 23:07 
1881/​1938 ATAMIZI ÞÜKRAN GURUR VE ÖZLEMLE ANIYORUZ.​.​ ​#CHAT AÝLESI HOS SOHBETLER DÝLER.​
2016-11-09 19:08  1881/​1938 ATAMIZI ÞÜKRAN GURUR VE ÖZLEMLE ANIYORUZ.​.​ ​#CHAT AÝLESI HOS SOHBETLER DÝLER.​
2016-11-09 15:08  topic YAR DEDÝÐÝN SEVDÝÐÝNÝ GÖZLERÝNDEN KISKANACAK.​.​BÝR SAAT GÖRMEYÝNCE YANAKLARI ISLANACAK
2016-11-09 07:08,
2016-11-05 23:07 
OtopSi iStiyoruM hayaLLerime,​ KurduðuM Dü$Ler eceLiyLe öLmü$ oLamazLaR!!!
2016-11-05 15:08,
2016-11-05 03:07 
 Yarýn hatrýmý sorsan ne olur? bugün hevesimi kýrdýn birkere! Gitme dememle kalsan ne olur? Gönlün çoktan yola çýkmýþ birkere!
2016-11-04 23:07  ßurada Ýnsanlar GörünüþüyLe KarþýLanýr,​ DavranýþLarýyla AðýrLanýr,​ SözLeriyle UðurLanýr.​.​.​
2016-11-04 19:07  Bir dürüm mü var birader?
2016-11-04 15:07,
2016-11-02 03:07 
+ Bu dünya da tek baþýna bir erkek hiçtir,​ ve bu dünyadan baþka dünya yok.​.​ - Baþka bir dünya gördüm,​ bazen onu hayal sandým.​ + Ehh göremeyeceðim þeyler görmüþsün.​
2016-11-01 23:07,
2016-10-31 19:07 
Durucam Burda Gidiþini Seyredicem Kýpýrtýsýz Sakin gibi Görünücem ,​ Kavgasýz olucak ,​Fýrtýnasýz oLucak,​ Saçma Sapan oLucak OrganLarým Bir Birine Vurucak Arkandan Sessiz Bakýcam ßen Yine saLaÐý Oynicam.​.​
2016-10-31 15:08  Durucam Burda Gidiþini Seyredicem Kýpýrtýsýz Sakin gibi Görünücem ,​ Kavgasýz olucak ,​Fýrtýnasýz oLucak,​ Saçma Sapan oLucak OrganLarým Bir Birine Vurucak Arkandan Sessiz Bakýcam ßen Yine saLaÐý Oynicam.​.​
2016-10-31 11:07,
2016-10-30 23:07 
Durucam Burda Gidiþini Seyredicem Kýpýrtýsýz Sakin gibi Görünücem ,​ Kavgasýz olucak ,​Fýrtýnasýz oLucak,​ Saçma Sapan oLucak OrganLarým Bir Birine Vurucak Arkandan Sessiz Bakýcam ßen Yine saLaÐý Oynicam.​.​
2016-10-30 19:07,
2016-10-30 15:08 
Durucam Burda Gidiþini Seyredicem Kýpýrtýsýz Sakin gibi Görünücem ,​ Kavgasýz olucak ,​Fýrtýnasýz oLucak,​ Saçma Sapan oLucak OrganLarým Bir Birine Vurucak Arkandan Sessiz Bakýcam ßen Yine saLaÐý Oynicam.​.​
2016-10-30 11:07,
2016-10-28 22:08 
Biz Türkler,​ bütün tarihimiz boyunca Hürriyet ve Istiklale timsal olmuþ ve olmaya devam edecek bir milletiz.​ Mustafa Kemal Atatürk.​ (29 Ekim Cumhuriyet Bayramimiz Kutlu Olsun.​)
2016-10-28 18:07,
2016-10-28 10:08 
Biz Türkler,​ bütün tarihimiz boyunca Hürriyet ve Istiklale timsah olmuþ ve olmaya devam edecek bir milletiz.​ Mustafa Kemal Atatürk.​ (29 Ekim Cumhuriyet Bayramimiz Kutlu Olsun.​)
2016-10-28 02:08  topic BEN AYRILIÐI BÝLE BAÐRIMA BASTIM USULCA,​,​SENDEN GELDÝÐÝ ÝÇÝN.​.​.​ESTAÐFURULLAH SÝTEMDE NEYMÝÞ,​,​YOKLUÐUNU DA SEVÝYORUM.​.​AMA VARLIÐININ HATIRI BÜYÜK
2016-10-27 18:08,
2016-10-27 02:07 
öyLe Bir Yere geLdim ki ,​ Sýcak ve Soðuk,​ aÞk Ve Nefret,​ Savaþ ve Barýþ,​ Üþümek ve Sonra Isýnmak Gibi.​.​.​.​
2016-10-26 22:07  öyLe Bir Yere geLdim ki ,​ Sýcak ve Soðuk,​ aÞk Ve Nefret,​ Savaþ ve Barýþ,​ Üþümek ve Sonra Isýnmak Gibi.​.​.​.​
2016-10-26 18:07  topic Hayatýmdan keþkeIeri attým boþverIerIe mutluyum.​Gelene gül.​Gidene yol verme vakti azizim Çayýmýn demi yetiyor bana.​.​
2016-10-26 10:08  topic Nefis asla tatmin olmaz ve sýnýr tanýmaz.​Sürekli nefsi doyurmaya çalýþýrsanýz insanlýktan çýkarsýnýz.​
2016-10-26 06:07,
2016-10-24 06:08 
Yeni 1 Ýnsan ,​ Yeni 1 YeniLiktiR.​.​
2016-10-24 02:08,
2016-10-23 18:08 
topic Biz kimseye ispat için gelmedik halimizi mevla kafi deðil mi bize seven böyle sever sevmeyen döner gider.​
2016-10-23 14:07,
2016-10-22 02:08 
topic Etmesin sakýn kul bana nasihat.​.​.​Bilmez görmez miyim nasýl mahlukat.​.​Gece gündüz eder her halt.​Sonra gelir olur sana yalancý avukat.​.​Mübarek git önce kendini aydýnlat.​
2016-10-21 22:08,
2016-10-21 02:07 
GönüL öyLe yoL Geçen Haný deiL;DergahtýR.​ öyLe PaLdýr GüLdür Girip ÇýkýLmaz; GünahtýR!.​.​
2016-10-20 22:07,
2016-10-15 10:08 
ZuLmün ve haksýzLýðýn oLduðu Her yerde isyaN Etmek MeþruduR.​.​
2016-10-15 02:07,
2016-10-11 10:07 
Ýnsanlarý tanýmak için tüm gücünüzü verin,​ama tüm sevginizi vermeyin.​ Onlarý tanýmaya baþladýkça verdiðiniz sevgiye acýyacaksýnýz.​
2016-10-13 06:07  Ýnsanlarý tanýmak için tüm gücünüzü verin,​ama tüm sevginizi vermeyin.​ Onlarý tanýmaya baþladýkça verdiðiniz sevgiye acýyacaksýnýz.​
2016-10-11 06:07  Ýnsanlarý tanýmak için tüm gücünüzü verin,​ama tüm sevginizi vermeyin.​ Onlarý tanýmaya baþladýkça verdiðiniz sevgiye acýyacaksýnýz.​
2016-10-10 22:07  Ýnsanlarý tanýmak için tüm gücünüzü verin,​ama tüm sevginizi vermeyin.​ Onlarý tanýmaya baþladýkça verdiðiniz sevgiye acýyacaksýnýz.​
2016-10-10 18:07  www.​sohbet.​net irc.​sohbet.​net
2016-10-10 14:07,
2016-10-09 22:07 
Deðerli kullanýcýlarýmýz,​ global kanallarýmýzdan ​#Chat kanalý kiralýktýr.​ Sohbet.​NET'de global kanal founderi olmanýn farklýlýðý ve avantajlarý ile ​#Chat kanalýný kiralamak isteyen kullanýcýlarýmýz ​#Sales kanalýndaki satýþ sorumlusu arkadaþlarýmýzla görüþebilirler.​
2016-10-10 06:07,
2016-10-10 02:07 
Deðerli kullanýcýlarýmýz,​ global kanallarýmýzdan ​#Chat kanalý kiralýktýr.​ Sohbet.​NET'de global kanal founderi olmanýn farklýlýðý ve avantajlarý ile ​#Chat kanalýný kiralamak isteyen kullanýcýlarýmýz ​#Sales kanalýndaki satýþ sorumlusu arkadaþlarýmýzla görüþebilirler.​
2016-10-09 14:07,
2016-10-06 10:07 
Karanlýk,​ bütün günahlarýn üstünü örten kirli bir yorgandýr.​
2016-10-08 02:07,
2016-10-06 02:07 
Karanlýk,​ bütün günahlarýn üstünü örten kirli bir yorgandýr.​
2016-10-05 22:07,
2016-09-27 02:07 
Karanlýk,​ bütün günahlarýn üstünü örten kirli bir yorgandýr.​
2016-10-04 22:08  Karanlýk,​ bütün günahlarýn üstünü örten kirli bir yorgandýr.​
2016-10-03 02:07,
2016-09-29 22:07 
Karanlýk,​ bütün günahlarýn üstünü örten kirli bir yorgandýr.​
2016-10-01 14:07,
2016-09-27 18:07 
Karanlýk,​ bütün günahlarýn üstünü örten kirli bir yorgandýr.​
2016-10-01 06:07,
2016-10-01 02:08 
Karanlýk,​ bütün günahlarýn üstünü örten kirli bir yorgandýr.​
2016-09-26 22:07,
2016-09-17 10:07 
Karanlýk,​ bütün günahlarýn üstünü örten kirli bir yorgandýr.​
2016-09-26 10:07,
2016-09-19 18:07 
Karanlýk,​ bütün günahlarýn üstünü örten kirli bir yorgandýr.​
2016-09-22 02:08,
2016-09-18 02:07 
Karanlýk,​ bütün günahlarýn üstünü örten kirli bir yorgandýr.​
2016-09-17 06:07  Kurban Bayramý tüm Ýslam Alemine kutlu olsun.​ Allah tüm inananlara nice huzurlu,​ bereketli bayramlar nasip etsin.​ Kurban Bayramýnýz hayýrlara vesile olsun.​ Ýyi Bayramlar.​.​ www.​sohbet.​net Ailesi .​
2016-09-16 22:07,
2016-09-11 22:07 
Kurban Bayramý tüm Ýslam Alemine kutlu olsun.​ Allah tüm inananlara nice huzurlu,​ bereketli bayramlar nasip etsin.​ Kurban Bayramýnýz hayýrlara vesile olsun.​ Ýyi Bayramlar.​.​ www.​sohbet.​net Ailesi .​
2016-09-16 10:07,
2016-09-14 02:08 
Kurban Bayramý tüm Ýslam Alemine kutlu olsun.​ Allah tüm inananlara nice huzurlu,​ bereketli bayramlar nasip etsin.​ Kurban Bayramýnýz hayýrlara vesile olsun.​ Ýyi Bayramlar.​.​ www.​sohbet.​net Ailesi .​
2016-09-16 06:08,
2016-09-16 02:08 
Kurban Bayramý tüm Ýslam Alemine kutlu olsun.​ Allah tüm inananlara nice huzurlu,​ bereketli bayramlar nasip etsin.​ Kurban Bayramýnýz hayýrlara vesile olsun.​ Ýyi Bayramlar.​.​ www.​sohbet.​net Ailesi .​
2016-09-11 14:08,
2016-09-06 02:07 
" Bazý þeyler yürekle sezilir.​ Býrak yüreðin konuþsun; yüzleri sorguya çek,​ dilleri dinleme"
2016-09-10 18:07,
2016-09-08 18:07 
" Bazý þeyler yürekle sezilir.​ Býrak yüreðin konuþsun; yüzleri sorguya çek,​ dilleri dinleme"
2016-09-09 10:08,
2016-09-09 06:08 
" Bazý þeyler yürekle sezilir.​ Býrak yüreðin konuþsun; yüzleri sorguya çek,​ dilleri dinleme"
2016-09-07 14:07,
2016-09-06 14:07 
" Bazý þeyler yürekle sezilir.​ Býrak yüreðin konuþsun; yüzleri sorguya çek,​ dilleri dinleme"

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 34615
   QuakeNet
   Ø 25576
   EFnet
   Ø 20909
   Undernet
   Ø 19673
   Rizon
   Ø 17916
   ChLame
   Ø 16229
   IRC-Hispano
   Ø 10947
   OFTC
   Ø 10585
   DALnet
   Ø 7079
   freenode
   non-competitive

Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.1331 seconds 
© 1998-2016 netsplit.de  de    IRC Online Chat Heusenstamm
IRC Search   SimosNap   Facebook Chat   ICQ Chat   IRC Online Chat   Skype Chat   mIRC Chat Online   ICQ Australia   ICQ Egypt   QuakeNet Webchat