» IRC search  details

#Chat Sohbet.net - IRC Channel

Here you see a small report about channel #Chat, a chat room on IRC network Sohbet.net. This kind of report usually includes user statistics and topics of the last days and weeks, if the channel was registered before and its administrators didn't set its channel modes to private or secret. In addition you will find a webchat button below. Use that button to jump to irc2go.com and to join channel #Chat!


Related queries: ottoman (2)   turkey (50)   eu (22)   europe (61)  Chat room #Chat on IRC network Sohbet.net was registered at 2014-04-27 and automically assigned to group Turkey Chat Rooms. Registration of this chat room was based on a large attendance.

#Chat Sohbet.net - Graph about the amount of users during the last week
to, from topic
2017-07-28  Geride býraktýkIarýn mý var? Boþ ver! Sana iyi geIen insanIarýn geride ne iþi var?
2017-07-28,
2017-07-22 
Caný Canana teslime hazýr deðilsen ben Aþýðým deme kimseye.​
2017-07-24  Caný Canana teslime hazýr deðilsen ben Aþýðým deme kimseye.​
2017-07-22,
2017-06-12 
www.​sohbet.​net irc.​sohbet.​net
2017-07-22,
2017-07-18 
Sen bana hangi ahýn mirasýydýn bilmiyorum ama ben senin ömür boyu rahat etmeyen vicdanin olacaðým.​.​ Saygýlar ;)
2017-07-22  Sen bana hangi ahýn mirasýydýn bilmiyorum ama ben senin ömür boyu rahat etmeyen vicdanin olacaðým.​.​ Saygýlar ;)
2017-07-21,
2017-07-20 
Sen bana hangi ahýn mirasýydýn bilmiyorum ama ben senin ömür boyu rahat etmeyen vicdanin olacaðým.​.​ Saygýlar ;)
2017-07-21,
2017-07-20 
Sen bana hangi ahýn mirasýydýn bilmiyorum ama ben senin ömür boyu rahat etmeyen vicdanin olacaðým.​.​ Saygýlar ;)
2017-07-18,
2017-07-16 
Aþk deliliktir biz delinin delisiyiz.​
2017-07-17  Aþk deliliktir biz delinin delisiyiz.​
2017-07-17  Aþk deliliktir biz delinin delisiyiz.​
2017-07-16,
2017-07-15 
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününde vatanimiz icin yureklerini ortaya koyan tum sehitlerimizi ve gazilerimizi saygiyla aniyoruz yakýnlarýna baþsaðlý diliyorum.​ ALLAH rahmet etsin.​ Ruhlarýna El Fatiha
2017-07-16  15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününde vatanimiz icin yureklerini ortaya koyan tum sehitlerimizi ve gazilerimizi saygiyla aniyoruz yakýnlarýna baþsaðlý diliyorum.​ ALLAH rahmet etsin.​ Ruhlarýna El Fatiha
2017-07-15,
2017-07-14 
golgem gibisin,​yoklugun hep pesimde.​.​
2017-07-14  golgem gibisin,​yoklugun hep pesimde.​.​
2017-07-13,
2017-07-12 
Ýnsanýn özü ne ise,​ gözü de onu görür.​
2017-07-11  Ýnsanýn özü ne ise,​ gözü de onu görür.​
2017-07-11  Ýnsanýn özü ne ise,​ gözü de onu görür.​
2017-07-10,
2017-06-29 
Ýnandýðýnýz gibi yaþamazsanýz ,​ yaþadýðýnýz gibi inanmaya baþlarsýnýz Hz Ömer R.​a
2017-07-09  Ýnandýðýnýz gibi yaþamazsanýz ,​ yaþadýðýnýz gibi inanmaya baþlarsýnýz Hz Ömer R.​a
2017-07-03  Ýnandýðýnýz gibi yaþamazsanýz ,​ yaþadýðýnýz gibi inanmaya baþlarsýnýz Hz Ömer R.​a
2017-06-28  Ýnandýðýnýz gibi yaþamazsanýz ,​ yaþadýðýnýz gibi inanmaya baþlarsýnýz Hz Ömer R.​a
2017-06-28,
2017-06-27 
Saray Bosna'dan Kasgar'a,​ Fas kiyilarindan Endonezya'ya kadar islam'in hakim olduğu Muslumanlarin bayram ettigi,​ bayram gibi bayramlara kavusmak duasi ile.​.​ Bayramimiz mubarek ola.​.​ SohbetNet/​#Chat
2017-06-26  Saray Bosna'dan Kasgar'a,​ Fas kiyilarindan Endonezya'ya kadar islam'in hakim olduğu Muslumanlarin bayram ettigi,​ bayram gibi bayramlara kavusmak duasi ile.​.​ Bayramimiz mubarek ola.​.​ SohbetNet/​#Chat
2017-06-26  Saray Bosna'dan Kasgar'a,​ Fas kiyilarindan Endonezya'ya kadar islam'in hakim olduğu Muslumanlarin bayram ettigi,​ bayram gibi bayramlara kavusmak duasi ile.​.​ Bayramimiz mubarek ola.​.​ SohbetNet/​#Chat
2017-06-25  Acilarini yüreklerinde bir ömur taþýyacak þehit ailelerine Allah' tan sabir,​ tüm þehitlerimizi rahmetle anýyoruz.​.​Sehit ailelerinin ve tüm islam aleminin Ramazan Bayrami Kutlu oLsun.​
2017-06-25  Acilarini yüreklerinde bir ömur taþýyacak þehit ailelerine Allah' tan sabir,​ tüm þehitlerimizi rahmetle anýyoruz.​.​Sehit ailelerinin ve tüm islam aleminin Ramazan Bayrami Kutlu oLsun.​
2017-06-24  Ýnsan,​insana iyi gelmeli,​Gelmeyecekse,​hiç gelmemeli.​.​.​
2017-06-24  Ýnsan,​insana iyi gelmeli,​Gelmeyecekse,​hiç gelmemeli.​.​.​
2017-06-23  The lowe was the qain.​.​
2017-06-23  The lowe was the qain.​.​
2017-06-22  Bin aydan daha hayýrlý olan Kadir gecenizi tebrik eder ülke ve millet için tüm islam alemi için hayýrlara vesile olmasýný dileriz.​ [Sohbet.​Net] Ailesi
2017-06-21  ~~Bir Gun Kendimi Duami Yasarken Bulacagim,​ Inaniyorum~~
2017-06-21,
2017-06-20 
Herkes ayný anda geceyi yaþar ama herkesin karanlýðý farklýdýr.​
2017-06-20  Herkes ayný anda geceyi yaþar ama herkesin karanlýðý farklýdýr.​
2017-06-19  Herkes ayný anda geceyi yaþar ama herkesin karanlýðý farklýdýr.​
2017-06-19  Herkes ayný anda geceyi yaþar ama herkesin karanlýðý farklýdýr.​
2017-06-18  ~ Ne Mutlu Turkum Diyene.​.​~
2017-06-17,
2017-06-13 
''Her þeyi senin için var ettim ''diyen Rabbe ,​ '' Her þeyi senin için terkettim '' diyebilmektir AÞK.​.​.​'
2017-06-17  ''Her þeyi senin için var ettim ''diyen Rabbe ,​ '' Her þeyi senin için terkettim '' diyebilmektir AÞK.​.​.​'
2017-06-16,
2017-06-13 
''Her þeyi senin için var ettim ''diyen Rabbe ,​ '' Her þeyi senin için terkettim '' diyebilmektir AÞK.​.​.​'
2017-06-12  ''Her þeyi senin için var ettim ''diyen Rabbe ,​ '' Her þeyi senin için terkettim '' diyebilmektir AÞK.​.​.​'
2017-06-11,
2017-06-02 
Deðerli kullanýcýlarýmýz,​ global kanallarýmýzdan #Chat kanalý kiralýktýr.​ Sohbet.​NET'de global kanal founderi olmanýn farklýlýðý ve avantajlarý ile #Chat kanalýný kiralamak isteyen kullanýcýlarýmýz #Sales kanalýndaki satýþ sorumlusu arkadaþlarýmýzla görüþebilirler.​
2017-06-05,
2017-06-03 
Deðerli kullanýcýlarýmýz,​ global kanallarýmýzdan #Chat kanalý kiralýktýr.​ Sohbet.​NET'de global kanal founderi olmanýn farklýlýðý ve avantajlarý ile #Chat kanalýný kiralamak isteyen kullanýcýlarýmýz #Sales kanalýndaki satýþ sorumlusu arkadaþlarýmýzla görüþebilirler.​
2017-06-01  Sen öyle bela deli sev ki beni,​tüm yasaklarý yasakla.​Zaten aþklar hep yalan dolan,​sonu hep sýzý hüsran,​geriye kalan,​ardýndan yalnýzlýk olsa da sana deðer.​.​.​
2017-05-31,
2017-05-30 
Süslü kelimelerle kirli deðil dilim içimden böyle gelir,​anlatýrken hissedip yaþanmamýþken hiçbiri,​ hazýrlarým ki kendimi o gün gelince korkmayýp gülümserim kapým kýrýk benim.​Tek kaçacak yerim evim.​ Üstüme serin ruhumu,​ izleri halimin ak.​ Gözün olsun ecelim bana gizlice bak,​ yok etsin hayalimi.​
2017-05-28,
2017-05-27 
Rahmet,​ maðfiret ve bereket ayý hoþgeldin.​ Tüm Ýslam aleminin Ramazan Ayý mübarek olsun.​ Hayýrlý Ramazanlar dileriz.​ Sohbet.​Net Yönetimi
2017-05-26,
2017-05-24 
seveceksen adam gibi Sev!.​.​.​
2017-05-26  seveceksen adam gibi Sev!.​.​.​
2017-05-23  asýl mevzuu ruhun ``o``nda kalmýþken ve ``o`` artýk olmayacakken halen ``o`` nu sevebilmek.​.​.​
2017-05-22  #Chat *​ Insan elbisesiyle karsilanir bilgisiyle agirlanir ahlakiyla da ugurlanir.​ *​MEVLANA*​
2017-05-22,
2017-05-21 
#Chat *​ Insan elbisesiyle karsilanir bilgisiyle agirlanir ahlakiyla da ugurlanir.​ *​MEVLANA*​
2017-05-21  #Chat *​ Insan elbisesiyle karsilanir bilgisiyle agirlanir ahlakiyla da ugurlanir.​ *​MEVLANA*​
2017-05-20  19 Mayýs Atatürk'ü Anma,​ Gençlik ve Spor Bayramýmýz kutlu olsun! *​ Herþeye raðmen muhakkak bir ýþýða doðru yürümekteyiz! www.​sohbet.​net - irc.​sohbet.​net
2017-05-20  19 Mayýs Atatürk'ü Anma,​ Gençlik ve Spor Bayramýmýz kutlu olsun! *​ Herþeye raðmen muhakkak bir ýþýða doðru yürümekteyiz! www.​sohbet.​net - irc.​sohbet.​net
2017-05-19,
2017-05-18 
taþ dolu uzun yolun olsa,​bilsem öleceðim ortasýnda,​çýkarým yola þu an bana kalsa;ama bulamýyorum ,​gel artýk.​Öðrendim sensiz yürümeyi ve seni sensiz sevmeyi.​Birtek sensiz gülmeyi yapamýyorum.​Gel Artýk!!!
2017-05-19  taþ dolu uzun yolun olsa,​bilsem öleceðim ortasýnda,​çýkarým yola þu an bana kalsa;ama bulamýyorum ,​gel artýk.​Öðrendim sensiz yürümeyi ve seni sensiz sevmeyi.​Birtek sensiz gülmeyi yapamýyorum.​Gel Artýk!!!
2017-05-17  gitmeyi de bilmeli.​.​.​
2017-05-16  kurumuþ her þey,​kurumuþ can vermiþ,​muhabbetine hiç doyulmaz.​bak senin gitme zamanýn gelmiþ,​ayrýlana yolu sorulmaz.​beyaz mendil falan sallamazsam ne olur üzülme.​Beni düþünme,​ama düþünme,​beni bir daha asla düþünme! (vega)
2017-05-16,
2017-05-14 
kurumuþ her þey,​kurumuþ can vermiþ,​muhabbetine hiç doyulmaz.​bak senin gitme zamanýn gelmiþ,​ayrýlana yolu sorulmaz.​beyaz mendil falan sallamazsam ne olur üzülme.​Beni düþünme,​ama düþünme,​beni bir daha asla düþünme! (vega)
2017-05-13  kurumuþ her þey,​kurumuþ can vermiþ,​muhabbetine hiç doyulmaz.​bak senin gitme zamanýn gelmiþ,​ayrýlana yolu sorulmaz.​beyaz mendil falan sallamazsam ne olur üzülme.​Beni düþünme,​ama düþünme,​beni bir daha asla düþünme! (vega)
2017-05-12,
2017-05-11 
Yalnýzlýðým benim,​pasaklý kontesim.​Ne kadar rezil olursak o kadar iyi.​
2017-05-10,
2017-05-09 
Bir nevi tehlike arzediyor piþmanlýklar.​Ve sen; bundan haberdarsýn.​.​.​Sigara yanýðý misali iç gýcýklayan bir iz adýn.​hasretten öte þimdilerde.​uzaklardan ziyade ve vuslattan muaf.​.​.​
2017-05-08,
2017-05-02 
Sen þimdi gittin ya,​ bir daha git.​ Daha güzel git.​.​.​
2017-05-07,
2017-05-04 
Sen þimdi gittin ya,​ bir daha git.​ Daha güzel git.​.​.​
2017-05-02  Sen þimdi gittin ya,​ bir daha git.​ Daha güzel git.​.​.​
2017-05-01  AÞK bitti,​sýrada AÞK var.​.​.​
2017-05-01  AÞK bitti,​sýrada AÞK var.​.​.​
2017-04-30,
2017-04-28 
söyle ; gökyüzü halen MAVÝ mi sence?.​.​.​
2017-04-26,
2017-04-23 
``Ýnsan bir nefis,​ bir nefes,​bir özgür,​ bir kodes,​ bir hapis,​ bir kafes.​Yaþa etmeden pes! Kolaysa``
2017-04-25  ``Ýnsan bir nefis,​ bir nefes,​bir özgür,​ bir kodes,​ bir hapis,​ bir kafes.​Yaþa etmeden pes! Kolaysa``
2017-04-23  ``Ýnsan bir nefis,​ bir nefes,​bir özgür,​ bir kodes,​ bir hapis,​ bir kafes.​Yaþa etmeden pes! Kolaysa``
2017-04-22  ``TEK KÝÞÝLÝK BÝR AYRILIK YOKTUR.​``
2017-04-22  ``TEK KÝÞÝLÝK BÝR AYRILIK YOKTUR.​``
2017-04-21,
2017-04-20 
``TEK KÝÞÝLÝK BÝR AYRILIK YOKTUR.​``
2017-04-19  Tek kiþilik bir ayrýlýk yoktur.​
2017-04-19  Tek kiþilik bir ayrýlýk yoktur.​
2017-04-18,
2017-03-20 
Mekan her zaman bulunur da huzur veren insan her zaman bulunmaz.​
2017-04-16,
2017-03-05 
Mekan her zaman bulunur da huzur veren insan her zaman bulunmaz.​
2017-04-13,
2017-03-22 
Mekan her zaman bulunur da huzur veren insan her zaman bulunmaz.​
2017-03-11  Mekan her zaman bulunur da huzur veren insan her zaman bulunmaz.​
2017-03-10,
2017-03-09 
Mekan her zaman bulunur da huzur veren insan her zaman bulunmaz.​
2017-03-04  topic Hak yolunda gideni dünya deðil arþý ala tanýr.​ bedeni toprak olsa toprak o bedeni çürütmeye utanýr.​
2017-03-03  Sevgi,​ bir kýrgýnIýðýn gölgesinde üþüyen samimiyettir bazen.​
2017-03-02,
2017-02-26 
topic Her Nereye Baksam Hep Yar Ama Biz Kavuþamadýk Hayýrlýsý Buymuþ Diyip Geçecem Ama Diyemiyorum Çünkü Çok Sevdim .​
2017-03-02,
2017-02-26 
topic Her Nereye Baksam Hep Yar Ama Biz Kavuþamadýk Hayýrlýsý Buymuþ Diyip Geçecem Ama Diyemiyorum Çünkü Çok Sevdim .​
2017-03-01  topic Her Nereye Baksam Hep Yar Ama Biz Kavuþamadýk Hayýrlýsý Buymuþ Diyip Geçecem Ama Diyemiyorum Çünkü Çok Sevdim .​
2017-02-25,
2017-02-17 
Yaprak düþmeyi göze almýþ bir kere.​.​ O esen rüzgar tamamen bahane.​.​
2017-02-24,
2017-02-17 
Yaprak düþmeyi göze almýþ bir kere.​.​ O esen rüzgar tamamen bahane.​.​
2017-02-22,
2017-02-21 
Yaprak düþmeyi göze almýþ bir kere.​.​ O esen rüzgar tamamen bahane.​.​
2017-02-21,
2017-02-19 
Yaprak düþmeyi göze almýþ bir kere.​.​ O esen rüzgar tamamen bahane.​.​
2017-02-20  Yaprak düþmeyi göze almýþ bir kere.​.​ O esen rüzgar tamamen bahane.​.​
2017-02-16,
2017-02-14 
www.​sohbet.​net irc.​sohbet.​net
2017-02-16,
2016-12-08 
www.​sohbet.​net irc.​sohbet.​net
2017-02-13  www.​sohbet.​net irc.​sohbet.​net
2017-02-13  www.​sohbet.​net irc.​sohbet.​net
2017-02-11  www.​sohbet.​net irc.​sohbet.​net
2017-02-11  www.​sohbet.​net irc.​sohbet.​net
2017-02-10,
2017-02-04 
Çýkmaz yazdýðý halde,​ ýsrarla girdiðin sokaðýn adýdýr "Aþk".​.​
2017-02-10,
2017-02-02 
Çýkmaz yazdýðý halde,​ ýsrarla girdiðin sokaðýn adýdýr "Aþk".​.​
2017-01-31,
2017-01-29 
Kalp dediðin atýyor zaten.​.​Marifet ritmi deðiþtirebilende.​
2017-01-30  Kalp dediðin atýyor zaten.​.​Marifet ritmi deðiþtirebilende.​
2017-01-26,
2017-01-12 
Kalp dediðin atýyor zaten.​.​Marifet ritmi deðiþtirebilende.​
2017-01-17,
2017-01-13 
Kalp dediðin atýyor zaten.​.​Marifet ritmi deðiþtirebilende.​
2017-01-11  Kalp dediðin atýyor zaten.​.​Marifer ritmi deðiþtirebilende.​
2017-01-10,
2017-01-07 
topic Bundan böyle laf anlayana.​.​Laf iþitene sözüm var.​.​Gayrisi ne yaparsa yapsýn.​.​
2017-01-06  Ýnsanlarý yalan söylediklerinde dinlemeyi severim.​ Çünkü olmak istedikleri ama,​ olamadýklarý insanlarý anlatýrlar.​
2017-01-05  Ýnsanlarý yalan söylediklerinde dinlemeyi severim.​ Çünkü olmak istedikleri ama,​ olamadýklarý insanlarý anlatýrlar.​
2017-01-04  Hayat bir Gemi olmuþ ; Herkes dümen'de.​
2017-01-03  Hayat bir Gemi olmuþ ; Herkes dümen'de.​
2017-01-02  Her aci,​her sizi bir gun gecer elbet.​ Birilerinin de dedigi gibi devam eder hayat,​ sen sag ben selamet.​.​
2016-12-31  Cuma namazinda hoca yarim saat milli piyango almayin haramin pesinde kosmayin dedi.​ Milli piyango devletin organizasyonu ordan para kazanip imamlarin parasini verecek.​
2016-12-30  Kut ölür,​ taðut ölür,​.​.​Öðüt ölür,​ aðýt ölür,​.​.​Söðüt ölür,​ yiðit ölür,​ ölür.​.​ Þehitler ölmez!.​ ölmez,​.​.​.​Zalim ölür,​ zulüm ölür,​.​.​Riya ölür,​ rüya ölür,​ ölür.​.​Dost ölür,​ düþman ölür,​.​.​ Vatan bölünmez.​! Kýral ölür,​ kural ölür,​.​.​Dert ölür,​ þart ölür,​ ölür.​.​ ÞehitlerÖlmez.​.​!DalgalanAlBayraðýmDalgalan.​!'
2016-12-29  Kut ölür,​ taðut ölür,​.​.​Öðüt ölür,​ aðýt ölür,​.​.​Söðüt ölür,​ yiðit ölür,​ ölür.​.​ Þehitler ölmez!.​ ölmez,​.​.​.​Zalim ölür,​ zulüm ölür,​.​.​Riya ölür,​ rüya ölür,​ ölür.​.​Dost ölür,​ düþman ölür,​.​.​ Vatan bölünmez.​! Kýral ölür,​ kural ölür,​.​.​Dert ölür,​ þart ölür,​ ölür.​.​ ÞehitlerÖlmez.​.​!DalgalanAlBayraðýmDalgalan.​!'
2016-12-27,
2016-12-13 
Kut ölür,​ taðut ölür,​.​.​Öðüt ölür,​ aðýt ölür,​.​.​Söðüt ölür,​ yiðit ölür,​ ölür.​.​ Þehitler ölmez!.​ ölmez,​.​.​.​Zalim ölür,​ zulüm ölür,​.​.​Riya ölür,​ rüya ölür,​ ölür.​.​Dost ölür,​ düþman ölür,​.​.​ Vatan bölünmez.​! Kýral ölür,​ kural ölür,​.​.​Dert ölür,​ þart ölür,​ ölür.​.​ ÞehitlerÖlmez.​.​!DalgalanAlBayraðýmDalgalan.​!'
2016-12-24,
2016-12-15 
Kut ölür,​ taðut ölür,​.​.​Öðüt ölür,​ aðýt ölür,​.​.​Söðüt ölür,​ yiðit ölür,​ ölür.​.​ Þehitler ölmez!.​ ölmez,​.​.​.​Zalim ölür,​ zulüm ölür,​.​.​Riya ölür,​ rüya ölür,​ ölür.​.​Dost ölür,​ düþman ölür,​.​.​ Vatan bölünmez.​! Kýral ölür,​ kural ölür,​.​.​Dert ölür,​ þart ölür,​ ölür.​.​ ÞehitlerÖlmez.​.​!DalgalanAlBayraðýmDalgalan.​!'
2016-12-17  Kut ölür,​ taðut ölür,​.​.​Öðüt ölür,​ aðýt ölür,​.​.​Söðüt ölür,​ yiðit ölür,​ ölür.​.​ Þehitler ölmez!.​ ölmez,​.​.​.​Zalim ölür,​ zulüm ölür,​.​.​Riya ölür,​ rüya ölür,​ ölür.​.​Dost ölür,​ düþman ölür,​.​.​ Vatan bölünmez.​! Kýral ölür,​ kural ölür,​.​.​Dert ölür,​ þart ölür,​ ölür.​.​ ÞehitlerÖlmez.​.​!DalgalanAlBayraðýmDalgalan.​!'
2016-12-12  Ýstanbul'da yaþanan menfur saldýrý sonucu hayatýný kaybeden Polislerimize ve vatandaþlarýmýza Allah'tan rahmet,​ yaralýlara acil þifalar,​ Ailelerine ve milletimize sabýr diliyoruz.​.​.​
2016-12-09  Nasýl karþýlanmak istiyorsanýz,​öyle uðurlanýrsýnýz.​Sözünüzde,​özünüzde öyle olmalý.​
2016-12-07  [22:28] -> -BuSeM- Sahaya atýlan pet þiþeleri kupa sanan beþiktaþlýlar online mi ?
2016-12-06  1 Aralik'ta Rebîul'evvel ayina girdik Peygamber Efendimizin (S.​a.​v ) bu ayda dunyaya gelmistir.​ 11 aralik ise mevlit kandilidir.​ Peygamber Efendimiz (S.​a.​v) buyuruyo ki; Kim bu aya girildigini birbirine haber verirse.​ onu "Cennetine" almasi icin kiyamete kadar Allah'a dua edecegim ".​
2016-12-03  1 Aralik'ta Rebîul'evvel ayina girdik Peygamber Efendimizin (S.​a.​v ) bu ayda dunyaya gelmistir.​ 11 aralik ise mevlit kandilidir.​ Peygamber Efendimiz (S.​a.​v) buyuruyo ki; Kim bu aya girildigini birbirine haber verirse.​ onu "Cennetine" almasi icin kiyamete kadar Allah'a dua edecegim ".​
2016-12-02  1 Aralik'ta Rebîul'evvel ayina girdik Peygamber Efendimizin (S.​a.​v ) bu ayda dunyaya gelmistir.​ 11 aralik ise mevlit kandilidir.​ Peygamber Efendimiz (S.​a.​v) buyuruyo ki; Kim bu aya girildigini birbirine haber verirse.​ onu "Cennetine" almasi icin kiyamete kadar Allah'a dua edecegim ".​
2016-12-01,
2016-11-26 
Cahil ile sohbet etmek güçtür bilene; Çünkü cahil ne gelirse söyler diline.​.​ Hoþ sohbetler.​
2016-11-25  Ýnsaf Yok ,​ Vicdan izinde.​.​
2016-11-23,
2016-11-22 
Ýnsaf Yok ,​ Vicdan izinde.​.​
2016-11-20,
2016-11-19 
Bazen biR yanLýþ þeyi,​ En iyi o yanLýþý Yapan Kiþi gösterebiLir.​.​
2016-11-18,
2016-11-14 
Secde ne güzel þey,​ Sen yerin kulaðýna fýsýldarsýn,​ Göklerden gelir cevabý.​.​.​

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 30075
   QuakeNet
   Ø 19844
   EFnet
   Ø 19664
   Rizon
   Ø 16871
   Undernet
   Ø 16767
   OFTC
   Ø 11751
   IRC-Hispano
   Ø 7555
   DALnet
   Ø 7019
   OltreIrc
   Ø 5799
   freenode
   non-competitive

Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.0751 seconds
© 1998-2017 netsplit.de  de    IRC Online Chat
This website is being developed in Heusenstamm, Germany.