IRC channels
     
      
   
»    IRC searchdetails 

​#Chat Sohbet.net - IRC

Here you see a small report about channel ​#Chat on IRC network Sohbet.net. This kind of report usually includes user statistics and topics of the last days and weeks, if the channel was registered before and its administrators didn't set its channel modes to private or secret.

Related queries: european (29)   samsun (2)   europe (74)   batman (28)  


Chat Room: ​#Chat

Network: Sohbet.​net

​#Chat Webchat Sohbet.​net Webchat

Chat room ​#Chat on IRC network Sohbet.net was registered at 2014-04-27 and assigned to group Turkey Chat Rooms. Registration of this chat room was based on a large attendance.

#Chat Sohbet.net - Graph about the amount of users during the last week
to, from topic
2016-07-28 18:08,
2016-07-27 02:07 
Söz konusu 'Vatan' ise gerisi teferruattýr.​ [ C*​ ]
2016-07-25 10:07,
2016-07-20 14:07 
Söz konusu 'Vatan' ise gerisi teferruattýr.​ [ C*​ ]
2016-07-25 06:07  Söz konusu 'Vatan' ise gerisi teferruattýr.​ [ C*​ ]
2016-07-23 10:08,
2016-07-21 02:07 
Söz konusu 'Vatan' ise gerisi teferruattýr.​ [ C*​ ]
2016-07-20 10:08,
2016-07-15 14:06 
ellerin cennetimdi benim.​.​ gözbebeklerinde kendimi görmek istedim.​.​ bir sabah güneþ doðarken güneþe Gülümsemek.​.​ güneþ batarken baþýmý omzuna dayayýp kapamak gözlerimi dünyaya.​.​?
2016-07-15 22:06  ellerin cennetimdi benim.​.​ gözbebeklerinde kendimi görmek istedim.​.​ bir sabah güneþ doðarken güneþe Gülümsemek.​.​ güneþ batarken baþýmý omzuna dayayýp kapamak gözlerimi dünyaya.​.​?
2016-07-15 02:06,
2016-07-09 10:06 
ellerin cennetimdi benim.​.​ gözbebeklerinde kendimi görmek istedim.​.​ bir sabah güneþ doðarken güneþe Gülümsemek.​.​ güneþ batarken baþýmý omzuna dayayýp kapamak gözlerimi dünyaya.​.​?
2016-07-11 02:06,
2016-07-10 02:06 
ellerin cennetimdi benim.​.​ gözbebeklerinde kendimi görmek istedim.​.​ bir sabah güneþ doðarken güneþe Gülümsemek.​.​ güneþ batarken baþýmý omzuna dayayýp kapamak gözlerimi dünyaya.​.​?
2016-07-09 06:06,
2016-07-07 06:06 
Sevmek,​ defalarca ayný ateþe yürümek.​.​ Büyümek,​ kayýplarýn üstünde yükselmek.​.​ Inanmak,​ kýrýk kanatlarla uçurumdan atlamak.​.​ Savaþmak,​ kendi silahinla kendine vurulmak.​.​
2016-07-09 02:06  Sevmek,​ defalarca ayný ateþe yürümek.​.​ Büyümek,​ kayýplarýn üstünde yükselmek.​.​ Inanmak,​ kýrýk kanatlarla uçurumdan atlamak.​.​ Savaþmak,​ kendi silahinla kendine vurulmak.​.​
2016-07-06 22:06,
2016-07-05 22:06 
yolun sonundasin,​ yerin dibindesin.​.​ sessizligin ortasinda en derindesin.​.​ birakma elini,​ kendi ellerini.​.​ en sýký tutacak kendinsin yine kendini.​.​
2016-07-05 14:06,
2016-07-04 02:06 
Ramazan Bayramýnýz Mübarek Olsun.​
2016-07-05 06:06,
2016-07-05 02:06 
Ramazan Bayramýnýz Mübarek Olsun.​
2016-07-03 18:06,
2016-07-03 14:06 
[12:20] <bambam> Koskoca ülkenin ihtracat þampiyonu olmuþ þirketinde Ceo'luk yapýyorum senin gibi konfeksiyon da ütücülük yapan bir kýza mý aþýk olacaðýmý sandýn
2016-07-03 06:06,
2016-06-29 18:06 
Aðlamadan,​ aðlatmadan gitmeliyim simdi burdan,​ Yaðmurlardan rüzgarlardan hesap sor bu sokaklardan.​.​ Sevgilim.​.​
2016-07-01 22:06,
2016-07-01 18:06 
Aðlamadan,​ aðlatmadan gitmeliyim simdi burdan,​ Yaðmurlardan rüzgarlardan hesap sor bu sokaklardan.​.​ Sevgilim.​.​
2016-06-29 10:06,
2016-06-29 06:06 
Deðerli kullanýcýlarýmýz,​ global kanallarýmýzdan ​#Chat kanalý kiralýktýr.​ Sohbet.​NET'de global kanal founderi olmanýn farklýlýðý ve avantajlarý ile ​#Chat kanalýný kiralamak isteyen kullanýcýlarýmýz ​#Sales kanalýndaki satýþ sorumlusu arkadaþlarýmýzla görüþebilirler.​
2016-06-28 18:06,
2016-06-27 22:06 
Deðerli kullanýcýlarýmýz,​ global kanallarýmýzdan ​#Chat kanalý kiralýktýr.​ Sohbet.​NET'de global kanal founderi olmanýn farklýlýðý ve avantajlarý ile ​#Chat kanalýný kiralamak isteyen kullanýcýlarýmýz ​#Sales kanalýndaki satýþ sorumlusu arkadaþlarýmýzla görüþebilirler.​
2016-06-27 18:06  Deðerli kullanýcýlarýmýz,​ global kanallarýmýzdan ​#Chat kanalý kiralýktýr.​ Sohbet.​NET'de global kanal founderi olmanýn farklýlýðý ve avantajlarý ile ​#Chat kanalýný kiralamak isteyen kullanýcýlarýmýz ​#Sales kanalýndaki satýþ sorumlusu arkadaþlarýmýzla görüþebilirler.​
2016-06-27 14:06,
2016-06-26 02:06 
Zaman Sadece Birazcýk Zaman.​.​.​ https:/​/​youtu.​be/​bQaBURzHFhA
2016-06-25 22:06,
2016-06-24 14:06 
Zaman Sadece Birazcýk Zaman.​.​.​ https:/​/​youtu.​be/​bQaBURzHFhA
2016-06-25 06:06  Zaman Sadece Birazcýk Zaman.​.​.​ https:/​/​youtu.​be/​bQaBURzHFhA
2016-06-24 10:06,
2016-06-24 02:06 
Zaman Sadece Birazcýk Zaman.​.​.​ https:/​/​youtu.​be/​bQaBURzHFhA
2016-06-23 22:06,
2016-06-23 14:06 
Zaman Sadece Birazcýk Zaman.​.​.​ https:/​/​youtu.​be/​bQaBURzHFhA
2016-06-23 10:06,
2016-06-22 14:06 
"Beni benimle býrak giderken baþka birþey istemem,​ ayrýlýrken bana bir tek beni býrak ne olur,​ gerisi senin olsun"
2016-06-23 06:06  "Beni benimle býrak giderken baþka birþey istemem,​ ayrýlýrken bana bir tek beni býrak ne olur,​ gerisi senin olsun"
2016-06-22 10:06,
2016-06-20 14:06 
DUYURU; 25.​06.​2016 Tarihi itibari ile bana verilen Yetki ve Görevlerimi Býrakýyorum,​ Bu Zaman`a Kadar Bana gösterdiðiniz Anlayýþ ve Yardýmlarýnýz dan Dolayý Herkese Teþekkür Ederim.​
2016-06-20 10:06,
2016-06-14 14:06 
Tüm Dostlarýma Yetecek Kadar iYi NiYETiM,​Her LAf Cambazýný Susturacak Kadar ÇEKiLMEZLiÐÝM.​Akýl Almayacak Kadar Saflýðým,​ iYi oLandan iYi oLacak Kadar iyiLiðim,​ Kötüye Kahkaha Atacak Kadar DELiLiÐiM.​Sýnýrlarýmý Aþacak Herkese Yetecek Kadar SiNiRiM.​ Her Ne Kadar Hayat Zorlarsa Zorlasýn Gelen ''ALLAHTAN`dýr'' Deyip Baþ Tacý Edecek Kadar Büyük Bir Gönül Bahçem Var.​
2016-06-18 18:06,
2016-06-16 02:06 
Tüm Dostlarýma Yetecek Kadar iYi NiYETiM,​Her LAf Cambazýný Susturacak Kadar ÇEKiLMEZLiÐÝM.​Akýl Almayacak Kadar Saflýðým,​ iYi oLandan iYi oLacak Kadar iyiLiðim,​ Kötüye Kahkaha Atacak Kadar DELiLiÐiM.​Sýnýrlarýmý Aþacak Herkese Yetecek Kadar SiNiRiM.​ Her Ne Kadar Hayat Zorlarsa Zorlasýn Gelen ''ALLAHTAN`dýr'' Deyip Baþ Tacý Edecek Kadar Büyük Bir Gönül Bahçem Var.​
2016-06-14 10:06,
2016-06-12 22:06 
Karakterim ve tavrýmý birbirine karýþtýrmayýnýz! Karakterim “kim olduðumla” ilgilidir,​ tavrým sizin kim olduðunuzla.​
2016-06-12 18:06,
2016-06-11 02:06 
Dermaný Sen oLmayan Derdi neyLeyim.​ Hangi derdin dermanýsýn,​ Söylede o derde düþeyim.​.​.​
2016-06-10 22:06,
2016-06-09 10:06 
Dermaný Sen oLmayan Derdi neyLeyim.​ Hangi derdin dermanýsýn,​ Söylede o derde düþeyim.​.​.​
2016-06-09 18:06  Dermaný Sen oLmayan Derdi neyLeyim.​ Hangi derdin dermanýsýn,​ Söylede o derde düþeyim.​.​.​
2016-06-09 06:06,
2016-06-08 22:06 
s
2016-06-08 18:06,
2016-06-07 14:06 
- Ve Allah Ezan ile Seslenir Ýnsana: ''Senin Ýçin Seni Çaðýrýyorum.​ Kendin Ýçin Kendini Affettir.​''
2016-06-07 10:06,
2016-06-06 22:07 
~ Çünkü Sen Çölüme Yaðmur Oldun.​ ~
2016-06-06 18:07,
2016-06-02 18:07 
~ Çünkü Sen Çölüme Yaðmur Oldun.​ ~
2016-06-06 02:07  ~ Çünkü Sen Çölüme Yaðmur Oldun.​ ~
2016-06-02 14:07,
2016-05-31 10:07 
Bu Hayatta Kendini $ah Zanneden PiyonLara Prim VeriLdiði Sürece,​ insanLýk Mat oLmaya Mahkumdur.​
2016-05-31 06:07,
2016-05-30 14:07 
Beni Baþkalarýyla Bir Tutma.​.​ Onlar Gemileri Yakar ,​ Ben Limaný.​.​!
2016-05-30 10:07,
2016-05-28 02:07 
o gözler bana eskisinden yabancý,​ icimde ki bu sevda hic dinmeyen bir acý.​.​ ruhumun kederinden.​.​ gözlerim yaþla doldu.​.​ aðlýyorum derdimden,​ bana bilmem ne oldu.​.​ Kalbimdeki yaralar,​ Daha,​ çok daha derin.​.​.​
2016-05-29 06:07,
2016-05-28 14:07 
o gözler bana eskisinden yabancý,​ icimde ki bu sevda hic dinmeyen bir acý.​.​ ruhumun kederinden.​.​ gözlerim yaþla doldu.​.​ aðlýyorum derdimden,​ bana bilmem ne oldu.​.​ Kalbimdeki yaralar,​ Daha,​ çok daha derin.​.​.​
2016-05-27 22:07,
2016-05-18 10:07 
Aðaçtan dü$en Bir Yaprak nasýL ‘Kurumaya’ Mahkumsa,​ gönüLden dü$en insanda ‘unutuLmaya’ Mahkumdur!.​.​
2016-05-25 14:07,
2016-05-24 14:07 
Aðaçtan dü$en Bir Yaprak nasýL ‘Kurumaya’ Mahkumsa,​ gönüLden dü$en insanda ‘unutuLmaya’ Mahkumdur!.​.​
2016-05-22 06:07,
2016-05-22 02:07 
Aðaçtan dü$en Bir Yaprak nasýL ‘Kurumaya’ Mahkumsa,​ gönüLden dü$en insanda ‘unutuLmaya’ Mahkumdur!.​.​
2016-05-19 06:07,
2016-05-19 02:07 
Aðaçtan dü$en Bir Yaprak nasýL ‘Kurumaya’ Mahkumsa,​ gönüLden dü$en insanda ‘unutuLmaya’ Mahkumdur!.​.​
2016-05-18 06:07,
2016-05-15 10:07 
"Ihtiyacým oLduðunda YanImda oLmayanýn" AkLýna Estiðinde "NasýLSýN" demeSine VereCek Tek CevabImdIr.​ "SANA NE"
2016-05-18 02:07  "Ihtiyacým oLduðunda YanImda oLmayanýn" AkLýna Estiðinde "NasýLSýN" demeSine VereCek Tek CevabImdIr.​ "SANA NE"
2016-05-15 06:07,
2016-05-04 10:07 
Durgunsa ya da suskunsa insan,​ mutIak bir nedeni vardýr.​ SuskunIuða aIdanma,​ her þeyin bir zamaný var
2016-05-14 18:07,
2016-05-07 18:07 
Durgunsa ya da suskunsa insan,​ mutIak bir nedeni vardýr.​ SuskunIuða aIdanma,​ her þeyin bir zamaný var
2016-05-13 02:07,
2016-05-10 02:07 
Durgunsa ya da suskunsa insan,​ mutIak bir nedeni vardýr.​ SuskunIuða aIdanma,​ her þeyin bir zamaný var
2016-05-04 06:07,
2016-05-03 22:07 
~Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun Tüm Dualariniz Kabul Olsun ​#Chat Ailesi ~ :))
2016-05-04 02:07  ~Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun Tüm Dualariniz Kabul Olsun ​#Chat Ailesi ~ :))
2016-05-03 18:07  Miraç KandiLiniz Mübarek Olsun.​Tüm Dualariniz Kabul Olsun ​#Chat Ailesi :)
2016-05-03 14:07,
2016-04-30 10:07 
Ben senin yaþadýðýn gizli bir macerayým,​ Anlatýlmaz bir roman,​ kapanmaz bir yarayým,​ Sýðýndýðýn limanlar unutturamaz beni,​ Ben senin yüreðinde en büyük fýrtýnayým.​
2016-05-01 18:07,
2016-05-01 02:07 
Ben senin yaþadýðýn gizli bir macerayým,​ Anlatýlmaz bir roman,​ kapanmaz bir yarayým,​ Sýðýndýðýn limanlar unutturamaz beni,​ Ben senin yüreðinde en büyük fýrtýnayým.​
2016-04-30 22:07  Ben senin yaþadýðýn gizli bir macerayým,​ Anlatýlmaz bir roman,​ kapanmaz bir yarayým,​ Sýðýndýðýn limanlar unutturamaz beni,​ Ben senin yüreðinde en büyük fýrtýnayým.​
2016-04-30 06:07,
2016-04-26 10:07 
Sözün en güzeIi,​ söyIeyenin doðru oIarak söyIediði,​ dinIeyenin de yararIandýðý sözdür.​
2016-04-29 02:07  Sözün en güzeIi,​ söyIeyenin doðru oIarak söyIediði,​ dinIeyenin de yararIandýðý sözdür.​
2016-04-27 22:07  Sözün en güzeIi,​ söyIeyenin doðru oIarak söyIediði,​ dinIeyenin de yararIandýðý sözdür.​
2016-04-26 06:07,
2016-04-25 10:07 
Sözün en güzeIi,​ söyIeyenin doðru oIarak söyIediði,​ dinIeyenin de yararIandýðý sözdür.​
2016-04-26 02:07  Sözün en güzeIi,​ söyIeyenin doðru oIarak söyIediði,​ dinIeyenin de yararIandýðý sözdür.​
2016-04-25 06:07,
2016-04-23 10:07 
”Vataný korumak,​ çocuklarý korumakla baþlar.​ 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramýnýz Kutlu Olsun.​”
2016-04-24 06:07,
2016-04-24 02:07 
”Vataný korumak,​ çocuklarý korumakla baþlar.​ 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramýnýz Kutlu Olsun.​”
2016-04-23 06:07,
2016-04-23 02:07 
YaLan söyLemeyi Beceremiyorsan,​ Dürüst oLmayý Dene.​
2016-04-22 18:07,
2016-04-22 14:07 
YaLan söyLemeyi Beceremiyorsan,​ Dürüst oLmayý Dene.​
2016-04-22 10:07,
2016-04-20 22:07 
• Bildiklerini anlat,​ ama akýl vermeye kalkma,​ anlatýlanlarý iyi dinle ama hepsi doðru sanma,​.​.​Sessiz kalmak bir þey bilmediðin anlamýna gelmez,​ çok konuþmakta çok þey bildiðini göstermez.​.​ • Herkesi kendine eþit gör,​ her kim olursa olsun bir insaný küçümsemek akýlsýzlýk,​ çok büyük görmekte korkaklýktýr.​ •
2016-04-20 18:07  [ ßurada Ýnsanlar Görünüþüyle Karþýlanýr,​ Davranýþlarýyla Aðýrlanýr,​ Sözleriyle Uðurlanýr .​.​.​].​
2016-04-20 14:07,
2016-04-15 10:07 
[ ßurada Ýnsanlar Görünüþüyle Karþýlanýr,​ Davranýþlarýyla Aðýrlanýr,​ Sözleriyle Uðurlanýr .​.​.​]
2016-04-20 02:07  [ ßurada Ýnsanlar Görünüþüyle Karþýlanýr,​ Davranýþlarýyla Aðýrlanýr,​ Sözleriyle Uðurlanýr .​.​.​]
2016-04-17 06:07,
2016-04-17 02:07 
[ ßurada Ýnsanlar Görünüþüyle Karþýlanýr,​ Davranýþlarýyla Aðýrlanýr,​ Sözleriyle Uðurlanýr .​.​.​]
2016-04-15 06:07,
2016-04-14 10:07 
www.​sohbet.​net
2016-04-15 02:07  www.​sohbet.​net
2016-04-14 06:07,
2016-04-13 10:07 
Ben Hep Gitmiþimdir,​ Kiminin HOÞUNA Kiminin ZORUNA.​.​
2016-04-13 06:07  Ben Hep Gitmiþimdir,​ Kiminin HOÞUNA Kiminin ZORUNA.​.​
2016-04-13 02:07,
2016-04-12 10:07 
Eros,​ yaþlandýn mý ? ! ok'un gideceði yeri göremiyorsun.​.​ Ya bir imkansýza ,​ ya da bir hayýrsýza denk getiriyorsun
2016-04-12 06:07,
2016-04-10 18:07 
Eros,​ yaþlandýn mý ? ! ok'un gideceði yeri göremiyorsun.​.​ Ya bir imkansýza ,​ ya da bir hayýrsýza denk getiriyorsun EROS
2016-04-11 14:07  Eros,​ yaþlandýn mý ? ! ok'un gideceði yeri göremiyorsun.​.​ Ya bir imkansýza ,​ ya da bir hayýrsýza denk getiriyorsun EROS
2016-04-11 06:07,
2016-04-10 14:07 
Eros,​ yaþlandýn mý ? ! ok'un gideceði yeri göremiyorsun.​.​ Ya bir imkansýza ,​ ya da bir hayýrsýza denk getiriyorsun EROS
2016-04-10 10:07,
2016-04-09 10:07 
"Hayat üç buçukla dört arasýndadýr; ya üç buçuk atarsýn ya da dört dörtlük yaþarsýn.​.​" ©
2016-04-09 06:07  "Hayat üç buçukla dört arasýndadýr; ya üç buçuk atarsýn ya da dört dörtlük yaþarsýn.​.​" ©
2016-04-09 02:07,
2016-04-08 22:07 
Bazen bir kelebeðin ömrü kadardýr hayat ne kýrmaya gelir ne de kýrýlmaya.​.​
2016-04-08 18:07  Bazen bir kelebeðin ömrü kadardýr hayat ne kýrmaya gelir ne de kýrýlmaya.​.​
2016-04-08 14:07  Bazen bir kelebeðin ömrü kadardýr hayat ne kýrmaya gelir ne de kýrýlmaya.​.​
2016-04-08 10:07  Bazý insanlar Masal gibidir; Bir var,​ Bir yok.​
2016-04-08 06:07,
2016-04-07 10:07 
Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük,​ sevinçlerimiz Nisan yaðmuru kadar bol olsun.​ Bu mübarek geceniz sevapla dolsun.​ Regaip kandiliniz mübarek olsun.​
2016-04-07 06:07,
2016-04-06 18:07 
12Herkes kaybettiði kadar içecekse eðer! O masadan en son ben kalkarimm.​.​
2016-04-06 14:07,
2016-04-05 06:07 
iki mükemmeI insan asIa birIikte oIamaz.​ Çünkü mükemmeI kadýn birinci seferde evet demez,​ mükemmeI erkek ise ikinci þansý vermez.​
2016-04-05 02:07,
2016-04-03 06:07 
iki mükemmeI insan asIa birIikte oIamaz.​ Çünkü mükemmeI kadýn birinci seferde evet demez,​ mükemmeI erkek ise ikinci þansý vermez.​ »»»®«««
2016-04-03 02:07,
2016-03-30 02:07 
Benim Cümleden Yana Sýkýntým Yok.​ Her Seferinde Sil Baþtan Yazarým.​ Lakin Aþk Diye Bildiðimiz Cümle Yiðide Nam,​ Güzele Gam,​ Kimine Rezalet,​ Kimine Asalet Katar.​.​.​
2016-04-02 02:07  Benim Cümleden Yana Sýkýntým Yok.​ Her Seferinde Sil Baþtan Yazarým.​ Lakin Aþk Diye Bildiðimiz Cümle Yiðide Nam,​ Güzele Gam,​ Kimine Rezalet,​ Kimine Asalet Katar.​.​.​

  

 Top IRC networks by users 
  IRCnet
  Ø 36025
  QuakeNet
  Ø 32126
  EFnet
  Ø 21731
  Rizon
  Ø 19885
  Undernet
  Ø 19268
  ChLame
  Ø 16788
  OFTC
  Ø 10531
  IRC-Hispano
  Ø 9919
  ChatZona
  Ø 7934
  freenode
  non-competitive

Chat Directory:
 Asia Chat
 Australia Chat
 Europe Chat
 India Chat
 USA Chat
 . . .

 Minecraft Chat Rooms 
  #minecraft  
    23 users, CaffieNET
  #minecraft  
    6 users, JxcelDolghmQ
  #minecraft  
    21 users, interlinked.me
  #minecraft  
    16 users, ScoutLink

0.1574 seconds 
 © 1998-2016 netsplit.de  de      IRC Online Chat   Heusenstamm 
IRC Search   SimosNap   Facebook Chat   ICQ Chat   IRC Online Chat   Skype Chat   mIRC Chat Online   ICQ Australia   ICQ Egypt   QuakeNet Webchat