» IRC search  details

#Chat Sohbet.net - IRC Chat Room

Here you see a small report about channel #Chat, a chat room on IRC network Sohbet.net. This kind of report usually includes user statistics and topics of the last days and weeks, if the channel was registered before and its administrators didn't set its channel modes to private or secret. In addition you will find a webchat button below. Use that button to jump to irc2go.com and to join channel #Chat!


Related queries: europa (29)   ottoman (2)   eu (20)   european (17)  Chat room #Chat on IRC network Sohbet.net was registered at 2014-04-27 and automically assigned to group Turkey Chat Rooms. Registration of this chat room was based on a large attendance.

#Chat Sohbet.net - Graph about the amount of users during the last week
to, from topic
2017-12-18,
2017-11-25 
Deðerli kullanýcýlarýmýz,​ global kanallarýmýzdan #Chat kanalý kiralýktýr.​ Sohbet.​NET'de global kanal founderi olmanýn farklýlýðý ve avantajlarý ile #Chat kanalýný kiralamak isteyen kullanýcýlarýmýz #Sales kanalýndaki satýþ sorumlusu arkadaþlarýmýzla görüþebilirler.​
2017-12-18,
2017-12-03 
Deðerli kullanýcýlarýmýz,​ global kanallarýmýzdan #Chat kanalý kiralýktýr.​ Sohbet.​NET'de global kanal founderi olmanýn farklýlýðý ve avantajlarý ile #Chat kanalýný kiralamak isteyen kullanýcýlarýmýz #Sales kanalýndaki satýþ sorumlusu arkadaþlarýmýzla görüþebilirler.​
2017-12-17,
2017-11-23 
Deðerli kullanýcýlarýmýz,​ global kanallarýmýzdan #Chat kanalý kiralýktýr.​ Sohbet.​NET'de global kanal founderi olmanýn farklýlýðý ve avantajlarý ile #Chat kanalýný kiralamak isteyen kullanýcýlarýmýz #Sales kanalýndaki satýþ sorumlusu arkadaþlarýmýzla görüþebilirler.​
2017-11-26  Deðerli kullanýcýlarýmýz,​ global kanallarýmýzdan #Chat kanalý kiralýktýr.​ Sohbet.​NET'de global kanal founderi olmanýn farklýlýðý ve avantajlarý ile #Chat kanalýný kiralamak isteyen kullanýcýlarýmýz #Sales kanalýndaki satýþ sorumlusu arkadaþlarýmýzla görüþebilirler.​
2017-11-22,
2017-06-03 
Deðerli kullanýcýlarýmýz,​ global kanallarýmýzdan #Chat kanalý kiralýktýr.​ Sohbet.​NET'de global kanal founderi olmanýn farklýlýðý ve avantajlarý ile #Chat kanalýný kiralamak isteyen kullanýcýlarýmýz #Sales kanalýndaki satýþ sorumlusu arkadaþlarýmýzla görüþebilirler.​
2017-11-22,
2017-06-02 
Deðerli kullanýcýlarýmýz,​ global kanallarýmýzdan #Chat kanalý kiralýktýr.​ Sohbet.​NET'de global kanal founderi olmanýn farklýlýðý ve avantajlarý ile #Chat kanalýný kiralamak isteyen kullanýcýlarýmýz #Sales kanalýndaki satýþ sorumlusu arkadaþlarýmýzla görüþebilirler.​
2017-11-19,
2017-11-06 
Deðerli kullanýcýlarýmýz,​ global kanallarýmýzdan #Chat kanalý kiralýktýr.​ Sohbet.​NET'de global kanal founderi olmanýn farklýlýðý ve avantajlarý ile #Chat kanalýný kiralamak isteyen kullanýcýlarýmýz #Sales kanalýndaki satýþ sorumlusu arkadaþlarýmýzla görüþebilirler.​
2017-10-31,
2017-10-29 
Deðerli kullanýcýlarýmýz,​ global kanallarýmýzdan #Chat kanalý kiralýktýr.​ Sohbet.​NET'de global kanal founderi olmanýn farklýlýðý ve avantajlarý ile #Chat kanalýný kiralamak isteyen kullanýcýlarýmýz #Sales kanalýndaki satýþ sorumlusu arkadaþlarýmýzla görüþebilirler.​
2017-10-31,
2017-09-18 
Deðerli kullanýcýlarýmýz,​ global kanallarýmýzdan #Chat kanalý kiralýktýr.​ Sohbet.​NET'de global kanal founderi olmanýn farklýlýðý ve avantajlarý ile #Chat kanalýný kiralamak isteyen kullanýcýlarýmýz #Sales kanalýndaki satýþ sorumlusu arkadaþlarýmýzla görüþebilirler.​
2017-10-30  Deðerli kullanýcýlarýmýz,​ global kanallarýmýzdan #Chat kanalý kiralýktýr.​ Sohbet.​NET'de global kanal founderi olmanýn farklýlýðý ve avantajlarý ile #Chat kanalýný kiralamak isteyen kullanýcýlarýmýz #Sales kanalýndaki satýþ sorumlusu arkadaþlarýmýzla görüþebilirler.​
2017-10-28,
2017-10-22 
Deðerli kullanýcýlarýmýz,​ global kanallarýmýzdan #Chat kanalý kiralýktýr.​ Sohbet.​NET'de global kanal founderi olmanýn farklýlýðý ve avantajlarý ile #Chat kanalýný kiralamak isteyen kullanýcýlarýmýz #Sales kanalýndaki satýþ sorumlusu arkadaþlarýmýzla görüþebilirler.​
2017-10-25  Deðerli kullanýcýlarýmýz,​ global kanallarýmýzdan #Chat kanalý kiralýktýr.​ Sohbet.​NET'de global kanal founderi olmanýn farklýlýðý ve avantajlarý ile #Chat kanalýný kiralamak isteyen kullanýcýlarýmýz #Sales kanalýndaki satýþ sorumlusu arkadaþlarýmýzla görüþebilirler.​
2017-09-28,
2017-09-20 
Deðerli kullanýcýlarýmýz,​ global kanallarýmýzdan #Chat kanalý kiralýktýr.​ Sohbet.​NET'de global kanal founderi olmanýn farklýlýðý ve avantajlarý ile #Chat kanalýný kiralamak isteyen kullanýcýlarýmýz #Sales kanalýndaki satýþ sorumlusu arkadaþlarýmýzla görüþebilirler.​
2017-09-17,
2017-09-13 
topic YýKýLDý YoLunu Bekleyen Þehir Artýk GeLsende Bir Gelmesende
2017-09-13  topic YýKýLDý YoLunu Bekleyen Þehir Artýk GeLsende Bir Gelmesende
2017-09-12  Yüreðinde hissedersen,​ mesafe yoktur.​
2017-09-11  Yüreðinde hissedersen,​ mesafe yoktur.​
2017-09-10,
2017-09-09 
Kan baðý neye yarar can baðý olmadýktan sonra.​
2017-09-09  Kan baðý neye yarar can baðý olmadýktan sonra.​
2017-09-08  Sende gördüðümü görecekler diye ödüm kopuyor.​
2017-09-07,
2017-09-06 
Sende gördüðümü görecekler diye ödüm kopuyor.​
2017-09-05  Hayat boks macýna benzer,​yere düþünce kaybetmezsin ayaða kalkmazsan kaybedersin.​
2017-09-04  En güzel bayramlarýn en güzel anlýlarý sadece bugün deðil her gün size güzel bir aný olsun! Kurban Bayramýnýz Mübarek Olsun - Sohbet.​Net - Yönetimi.​.​
2017-09-03,
2017-09-02 
En güzel bayramlarýn en güzel anlýlarý sadece bugün deðil her gün size güzel bir aný olsun! Kurban Bayramýnýz Mübarek Olsun - Sohbet.​Net - Yönetimi.​.​
2017-09-02,
2017-09-01 
En güzel bayramlarýn en güzel anlýlarý sadece bugün deðil her gün size güzel bir aný olsun! Kurban Bayramýnýz Mübarek Olsun - Sohbet.​Net - Yönetimi.​.​
2017-08-31  Yanlýþ yoldasýn diyenlerle nedense hep ayný yolda karþýlaþtýk.​
2017-08-31  Yanlýþ yoldasýn diyenlerle nedense hep ayný yolda karþýlaþtýk.​
2017-08-30,
2017-08-26 
Zaman ýrmak gibidir.​ Ayný suya iki defa dokunamazsýnýz.​ Çünkü geçip giden akýntý tekrar asla geçmeyecektir.​ Hayatta ki her anýn tadýný çýkarýn.​ [ChatTeam]
2017-08-25  Tenhada yaptýklarýnýzý kalabalýkta kýnamayýn.​
2017-08-24  Tenhada yaptýklarýnýzý kalabalýkta kýnamayýn.​
2017-08-23  Benim Iügatýmda doðuIu batýIý,​fakir zengin ayrýmý yoktur.​ÞerefIiIer ve þerefsizIer ayrýmý vardýr!
2017-08-22  Eskiden ßuralar Hep Hayaldi,​Yýktýlar.​
2017-08-21  Aslan ve Kaplan güçlü olabilir ama Kurt sirkte gösteri yapmaz.​
2017-08-21,
2017-08-20 
Aslan ve Kaplan güçlü olabilir ama Kurt sirkte gösteri yapmaz.​
2017-08-19  Takas edelim birþeylerimizi gülüþünü ver ömrmu al.​.​.​(Kartanemm)
2017-08-18  .​.​.​17 Aðustos 1999 unutmadýk.​.​
2017-08-17  topic Tarzým Tabiki Farkým Bak Bugünde Zirvede Tahtým Yetiþemiyorsan El Salla Tatlým :)
2017-08-16  For the World you are only someone,​but for someone you are the World.​
2017-08-15  Bugun günlerden GALATASARAY
2017-08-14  Gözlerime astýlar seni.​ Ceylaným kör oldum ben.​ Ne havan topu ne mermi.​ Senle vuruldum ben.​
2017-08-14,
2017-08-10 
Gözlerime astýlar seni.​ Ceylaným kör oldum ben.​ Ne havan topu ne mermi.​ Senle vuruldum ben.​
2017-08-11  Gözlerime astýlar seni.​ Ceylaným kör oldum ben.​ Ne havan topu ne mermi.​ Senle vuruldum ben.​
2017-08-11,
2017-08-09 
Gözlerime astýlar seni.​ Ceylaným kör oldum ben.​ Ne havan topu ne mermi.​ Senle vuruldum ben.​
2017-08-08,
2017-08-07 
Cehennem boþ,​ Çünkü tüm þeytanlar burada.​
2017-08-05,
2017-08-04 
goze almayi meslek edindik.​
2017-08-03,
2017-07-30 
Ya Oksijen ortalama 80 yil yasamamizi saglayan bir zehir ise?
2017-08-02  Ya Oksijen ortalama 80 yil yasamamizi saglayan bir zehir ise?
2017-07-31  Ya Oksijen ortalama 80 yil yasamamizi saglayan bir zehir ise?
2017-07-29  Geride býraktýkIarýn mý var? Boþ ver! Sana iyi geIen insanIarýn geride ne iþi var?
2017-07-28,
2017-07-23 
Caný Canana teslime hazýr deðilsen ben Aþýðým deme kimseye.​
2017-07-22  Sen bana hangi ahýn mirasýydýn bilmiyorum ama ben senin ömür boyu rahat etmeyen vicdanin olacaðým.​.​ Saygýlar ;)
2017-07-22,
2017-07-19 
Sen bana hangi ahýn mirasýydýn bilmiyorum ama ben senin ömür boyu rahat etmeyen vicdanin olacaðým.​.​ Saygýlar ;)
2017-07-21  Sen bana hangi ahýn mirasýydýn bilmiyorum ama ben senin ömür boyu rahat etmeyen vicdanin olacaðým.​.​ Saygýlar ;)
2017-07-20  Sen bana hangi ahýn mirasýydýn bilmiyorum ama ben senin ömür boyu rahat etmeyen vicdanin olacaðým.​.​ Saygýlar ;)
2017-07-18,
2017-07-17 
Aþk deliliktir biz delinin delisiyiz.​
2017-07-17  Aþk deliliktir biz delinin delisiyiz.​
2017-07-16  15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününde vatanimiz icin yureklerini ortaya koyan tum sehitlerimizi ve gazilerimizi saygiyla aniyoruz yakýnlarýna baþsaðlý diliyorum.​ ALLAH rahmet etsin.​ Ruhlarýna El Fatiha
2017-07-15  golgem gibisin,​yoklugun hep pesimde.​.​
2017-07-14  golgem gibisin,​yoklugun hep pesimde.​.​
2017-07-13,
2017-07-12 
Ýnsanýn özü ne ise,​ gözü de onu görür.​
2017-07-11  Ýnsanýn özü ne ise,​ gözü de onu görür.​
2017-07-11  Ýnsanýn özü ne ise,​ gözü de onu görür.​
2017-07-10,
2017-06-29 
Ýnandýðýnýz gibi yaþamazsanýz ,​ yaþadýðýnýz gibi inanmaya baþlarsýnýz Hz Ömer R.​a
2017-07-09  Ýnandýðýnýz gibi yaþamazsanýz ,​ yaþadýðýnýz gibi inanmaya baþlarsýnýz Hz Ömer R.​a
2017-07-03  Ýnandýðýnýz gibi yaþamazsanýz ,​ yaþadýðýnýz gibi inanmaya baþlarsýnýz Hz Ömer R.​a
2017-06-28  Ýnandýðýnýz gibi yaþamazsanýz ,​ yaþadýðýnýz gibi inanmaya baþlarsýnýz Hz Ömer R.​a
2017-06-28,
2017-06-27 
Saray Bosna'dan Kasgar'a,​ Fas kiyilarindan Endonezya'ya kadar islam'in hakim olduğu Muslumanlarin bayram ettigi,​ bayram gibi bayramlara kavusmak duasi ile.​.​ Bayramimiz mubarek ola.​.​ SohbetNet/​#Chat
2017-06-26  Saray Bosna'dan Kasgar'a,​ Fas kiyilarindan Endonezya'ya kadar islam'in hakim olduğu Muslumanlarin bayram ettigi,​ bayram gibi bayramlara kavusmak duasi ile.​.​ Bayramimiz mubarek ola.​.​ SohbetNet/​#Chat
2017-06-26  Saray Bosna'dan Kasgar'a,​ Fas kiyilarindan Endonezya'ya kadar islam'in hakim olduğu Muslumanlarin bayram ettigi,​ bayram gibi bayramlara kavusmak duasi ile.​.​ Bayramimiz mubarek ola.​.​ SohbetNet/​#Chat
2017-06-25  Acilarini yüreklerinde bir ömur taþýyacak þehit ailelerine Allah' tan sabir,​ tüm þehitlerimizi rahmetle anýyoruz.​.​Sehit ailelerinin ve tüm islam aleminin Ramazan Bayrami Kutlu oLsun.​
2017-06-25  Acilarini yüreklerinde bir ömur taþýyacak þehit ailelerine Allah' tan sabir,​ tüm þehitlerimizi rahmetle anýyoruz.​.​Sehit ailelerinin ve tüm islam aleminin Ramazan Bayrami Kutlu oLsun.​
2017-06-24  Ýnsan,​insana iyi gelmeli,​Gelmeyecekse,​hiç gelmemeli.​.​.​
2017-06-24  Ýnsan,​insana iyi gelmeli,​Gelmeyecekse,​hiç gelmemeli.​.​.​
2017-06-23  The lowe was the qain.​.​
2017-06-23  The lowe was the qain.​.​
2017-06-22  Bin aydan daha hayýrlý olan Kadir gecenizi tebrik eder ülke ve millet için tüm islam alemi için hayýrlara vesile olmasýný dileriz.​ [Sohbet.​Net] Ailesi
2017-06-21  ~~Bir Gun Kendimi Duami Yasarken Bulacagim,​ Inaniyorum~~
2017-06-21,
2017-06-20 
Herkes ayný anda geceyi yaþar ama herkesin karanlýðý farklýdýr.​
2017-06-20  Herkes ayný anda geceyi yaþar ama herkesin karanlýðý farklýdýr.​
2017-06-19  Herkes ayný anda geceyi yaþar ama herkesin karanlýðý farklýdýr.​
2017-06-19  Herkes ayný anda geceyi yaþar ama herkesin karanlýðý farklýdýr.​
2017-06-18  ~ Ne Mutlu Turkum Diyene.​.​~
2017-06-17,
2017-06-13 
''Her þeyi senin için var ettim ''diyen Rabbe ,​ '' Her þeyi senin için terkettim '' diyebilmektir AÞK.​.​.​'
2017-06-17  ''Her þeyi senin için var ettim ''diyen Rabbe ,​ '' Her þeyi senin için terkettim '' diyebilmektir AÞK.​.​.​'
2017-06-16,
2017-06-13 
''Her þeyi senin için var ettim ''diyen Rabbe ,​ '' Her þeyi senin için terkettim '' diyebilmektir AÞK.​.​.​'
2017-06-12  ''Her þeyi senin için var ettim ''diyen Rabbe ,​ '' Her þeyi senin için terkettim '' diyebilmektir AÞK.​.​.​'
2017-06-12  www.​sohbet.​net irc.​sohbet.​net
2017-06-01  Sen öyle bela deli sev ki beni,​tüm yasaklarý yasakla.​Zaten aþklar hep yalan dolan,​sonu hep sýzý hüsran,​geriye kalan,​ardýndan yalnýzlýk olsa da sana deðer.​.​.​
2017-05-31,
2017-05-30 
Süslü kelimelerle kirli deðil dilim içimden böyle gelir,​anlatýrken hissedip yaþanmamýþken hiçbiri,​ hazýrlarým ki kendimi o gün gelince korkmayýp gülümserim kapým kýrýk benim.​Tek kaçacak yerim evim.​ Üstüme serin ruhumu,​ izleri halimin ak.​ Gözün olsun ecelim bana gizlice bak,​ yok etsin hayalimi.​
2017-05-28,
2017-05-27 
Rahmet,​ maðfiret ve bereket ayý hoþgeldin.​ Tüm Ýslam aleminin Ramazan Ayý mübarek olsun.​ Hayýrlý Ramazanlar dileriz.​ Sohbet.​Net Yönetimi
2017-05-26,
2017-05-24 
seveceksen adam gibi Sev!.​.​.​
2017-05-26  seveceksen adam gibi Sev!.​.​.​
2017-05-23  asýl mevzuu ruhun ``o``nda kalmýþken ve ``o`` artýk olmayacakken halen ``o`` nu sevebilmek.​.​.​
2017-05-22  #Chat *​ Insan elbisesiyle karsilanir bilgisiyle agirlanir ahlakiyla da ugurlanir.​ *​MEVLANA*​
2017-05-22,
2017-05-21 
#Chat *​ Insan elbisesiyle karsilanir bilgisiyle agirlanir ahlakiyla da ugurlanir.​ *​MEVLANA*​
2017-05-21  #Chat *​ Insan elbisesiyle karsilanir bilgisiyle agirlanir ahlakiyla da ugurlanir.​ *​MEVLANA*​
2017-05-20  19 Mayýs Atatürk'ü Anma,​ Gençlik ve Spor Bayramýmýz kutlu olsun! *​ Herþeye raðmen muhakkak bir ýþýða doðru yürümekteyiz! www.​sohbet.​net - irc.​sohbet.​net
2017-05-20  19 Mayýs Atatürk'ü Anma,​ Gençlik ve Spor Bayramýmýz kutlu olsun! *​ Herþeye raðmen muhakkak bir ýþýða doðru yürümekteyiz! www.​sohbet.​net - irc.​sohbet.​net
2017-05-19,
2017-05-18 
taþ dolu uzun yolun olsa,​bilsem öleceðim ortasýnda,​çýkarým yola þu an bana kalsa;ama bulamýyorum ,​gel artýk.​Öðrendim sensiz yürümeyi ve seni sensiz sevmeyi.​Birtek sensiz gülmeyi yapamýyorum.​Gel Artýk!!!
2017-05-19  taþ dolu uzun yolun olsa,​bilsem öleceðim ortasýnda,​çýkarým yola þu an bana kalsa;ama bulamýyorum ,​gel artýk.​Öðrendim sensiz yürümeyi ve seni sensiz sevmeyi.​Birtek sensiz gülmeyi yapamýyorum.​Gel Artýk!!!
2017-05-17  gitmeyi de bilmeli.​.​.​
2017-05-16  kurumuþ her þey,​kurumuþ can vermiþ,​muhabbetine hiç doyulmaz.​bak senin gitme zamanýn gelmiþ,​ayrýlana yolu sorulmaz.​beyaz mendil falan sallamazsam ne olur üzülme.​Beni düþünme,​ama düþünme,​beni bir daha asla düþünme! (vega)
2017-05-16,
2017-05-14 
kurumuþ her þey,​kurumuþ can vermiþ,​muhabbetine hiç doyulmaz.​bak senin gitme zamanýn gelmiþ,​ayrýlana yolu sorulmaz.​beyaz mendil falan sallamazsam ne olur üzülme.​Beni düþünme,​ama düþünme,​beni bir daha asla düþünme! (vega)
2017-05-13  kurumuþ her þey,​kurumuþ can vermiþ,​muhabbetine hiç doyulmaz.​bak senin gitme zamanýn gelmiþ,​ayrýlana yolu sorulmaz.​beyaz mendil falan sallamazsam ne olur üzülme.​Beni düþünme,​ama düþünme,​beni bir daha asla düþünme! (vega)
2017-05-12,
2017-05-11 
Yalnýzlýðým benim,​pasaklý kontesim.​Ne kadar rezil olursak o kadar iyi.​
2017-05-10,
2017-05-09 
Bir nevi tehlike arzediyor piþmanlýklar.​Ve sen; bundan haberdarsýn.​.​.​Sigara yanýðý misali iç gýcýklayan bir iz adýn.​hasretten öte þimdilerde.​uzaklardan ziyade ve vuslattan muaf.​.​.​
2017-05-08,
2017-05-02 
Sen þimdi gittin ya,​ bir daha git.​ Daha güzel git.​.​.​
2017-05-07,
2017-05-04 
Sen þimdi gittin ya,​ bir daha git.​ Daha güzel git.​.​.​
2017-05-02  Sen þimdi gittin ya,​ bir daha git.​ Daha güzel git.​.​.​
2017-05-01  AÞK bitti,​sýrada AÞK var.​.​.​
2017-05-01  AÞK bitti,​sýrada AÞK var.​.​.​
2017-04-30,
2017-04-28 
söyle ; gökyüzü halen MAVÝ mi sence?.​.​.​
2017-04-26,
2017-04-23 
``Ýnsan bir nefis,​ bir nefes,​bir özgür,​ bir kodes,​ bir hapis,​ bir kafes.​Yaþa etmeden pes! Kolaysa``
2017-04-25  ``Ýnsan bir nefis,​ bir nefes,​bir özgür,​ bir kodes,​ bir hapis,​ bir kafes.​Yaþa etmeden pes! Kolaysa``
2017-04-23  ``Ýnsan bir nefis,​ bir nefes,​bir özgür,​ bir kodes,​ bir hapis,​ bir kafes.​Yaþa etmeden pes! Kolaysa``
2017-04-22  ``TEK KÝÞÝLÝK BÝR AYRILIK YOKTUR.​``
2017-04-22  ``TEK KÝÞÝLÝK BÝR AYRILIK YOKTUR.​``
2017-04-21,
2017-04-20 
``TEK KÝÞÝLÝK BÝR AYRILIK YOKTUR.​``
2017-04-19  Tek kiþilik bir ayrýlýk yoktur.​
2017-04-19  Tek kiþilik bir ayrýlýk yoktur.​
2017-04-18,
2017-03-20 
Mekan her zaman bulunur da huzur veren insan her zaman bulunmaz.​
2017-04-16,
2017-03-05 
Mekan her zaman bulunur da huzur veren insan her zaman bulunmaz.​
2017-04-13,
2017-03-22 
Mekan her zaman bulunur da huzur veren insan her zaman bulunmaz.​
2017-03-11  Mekan her zaman bulunur da huzur veren insan her zaman bulunmaz.​
2017-03-10,
2017-03-09 
Mekan her zaman bulunur da huzur veren insan her zaman bulunmaz.​
2017-03-04  topic Hak yolunda gideni dünya deðil arþý ala tanýr.​ bedeni toprak olsa toprak o bedeni çürütmeye utanýr.​
2017-03-03  Sevgi,​ bir kýrgýnIýðýn gölgesinde üþüyen samimiyettir bazen.​
2017-03-02,
2017-02-26 
topic Her Nereye Baksam Hep Yar Ama Biz Kavuþamadýk Hayýrlýsý Buymuþ Diyip Geçecem Ama Diyemiyorum Çünkü Çok Sevdim .​
2017-03-02,
2017-02-26 
topic Her Nereye Baksam Hep Yar Ama Biz Kavuþamadýk Hayýrlýsý Buymuþ Diyip Geçecem Ama Diyemiyorum Çünkü Çok Sevdim .​
2017-03-01  topic Her Nereye Baksam Hep Yar Ama Biz Kavuþamadýk Hayýrlýsý Buymuþ Diyip Geçecem Ama Diyemiyorum Çünkü Çok Sevdim .​
2017-02-25,
2017-02-17 
Yaprak düþmeyi göze almýþ bir kere.​.​ O esen rüzgar tamamen bahane.​.​
2017-02-24,
2017-02-17 
Yaprak düþmeyi göze almýþ bir kere.​.​ O esen rüzgar tamamen bahane.​.​
2017-02-22,
2017-02-21 
Yaprak düþmeyi göze almýþ bir kere.​.​ O esen rüzgar tamamen bahane.​.​
2017-02-21,
2017-02-19 
Yaprak düþmeyi göze almýþ bir kere.​.​ O esen rüzgar tamamen bahane.​.​
2017-02-20  Yaprak düþmeyi göze almýþ bir kere.​.​ O esen rüzgar tamamen bahane.​.​
2017-02-16,
2017-02-14 
www.​sohbet.​net irc.​sohbet.​net
2017-02-16,
2017-02-14 
www.​sohbet.​net irc.​sohbet.​net
2017-02-13  www.​sohbet.​net irc.​sohbet.​net
2017-02-13  www.​sohbet.​net irc.​sohbet.​net
2017-02-11  www.​sohbet.​net irc.​sohbet.​net
2017-02-11  www.​sohbet.​net irc.​sohbet.​net
2017-02-10,
2017-02-04 
Çýkmaz yazdýðý halde,​ ýsrarla girdiðin sokaðýn adýdýr "Aþk".​.​
2017-02-10,
2017-02-02 
Çýkmaz yazdýðý halde,​ ýsrarla girdiðin sokaðýn adýdýr "Aþk".​.​
2017-01-31,
2017-01-29 
Kalp dediðin atýyor zaten.​.​Marifet ritmi deðiþtirebilende.​
2017-01-30  Kalp dediðin atýyor zaten.​.​Marifet ritmi deðiþtirebilende.​
2017-01-26,
2017-01-12 
Kalp dediðin atýyor zaten.​.​Marifet ritmi deðiþtirebilende.​
2017-01-17,
2017-01-13 
Kalp dediðin atýyor zaten.​.​Marifet ritmi deðiþtirebilende.​
2017-01-11  Kalp dediðin atýyor zaten.​.​Marifer ritmi deðiþtirebilende.​
2017-01-10,
2017-01-07 
topic Bundan böyle laf anlayana.​.​Laf iþitene sözüm var.​.​Gayrisi ne yaparsa yapsýn.​.​
2017-01-06  Ýnsanlarý yalan söylediklerinde dinlemeyi severim.​ Çünkü olmak istedikleri ama,​ olamadýklarý insanlarý anlatýrlar.​
2017-01-05  Ýnsanlarý yalan söylediklerinde dinlemeyi severim.​ Çünkü olmak istedikleri ama,​ olamadýklarý insanlarý anlatýrlar.​
2017-01-04  Hayat bir Gemi olmuþ ; Herkes dümen'de.​
2017-01-03  Hayat bir Gemi olmuþ ; Herkes dümen'de.​
2017-01-02  Her aci,​her sizi bir gun gecer elbet.​ Birilerinin de dedigi gibi devam eder hayat,​ sen sag ben selamet.​.​
2016-12-31  Cuma namazinda hoca yarim saat milli piyango almayin haramin pesinde kosmayin dedi.​ Milli piyango devletin organizasyonu ordan para kazanip imamlarin parasini verecek.​
2016-12-30  Kut ölür,​ taðut ölür,​.​.​Öðüt ölür,​ aðýt ölür,​.​.​Söðüt ölür,​ yiðit ölür,​ ölür.​.​ Þehitler ölmez!.​ ölmez,​.​.​.​Zalim ölür,​ zulüm ölür,​.​.​Riya ölür,​ rüya ölür,​ ölür.​.​Dost ölür,​ düþman ölür,​.​.​ Vatan bölünmez.​! Kýral ölür,​ kural ölür,​.​.​Dert ölür,​ þart ölür,​ ölür.​.​ ÞehitlerÖlmez.​.​!DalgalanAlBayraðýmDalgalan.​!'
2016-12-29  Kut ölür,​ taðut ölür,​.​.​Öðüt ölür,​ aðýt ölür,​.​.​Söðüt ölür,​ yiðit ölür,​ ölür.​.​ Þehitler ölmez!.​ ölmez,​.​.​.​Zalim ölür,​ zulüm ölür,​.​.​Riya ölür,​ rüya ölür,​ ölür.​.​Dost ölür,​ düþman ölür,​.​.​ Vatan bölünmez.​! Kýral ölür,​ kural ölür,​.​.​Dert ölür,​ þart ölür,​ ölür.​.​ ÞehitlerÖlmez.​.​!DalgalanAlBayraðýmDalgalan.​!'
2016-12-27,
2016-12-19 
Kut ölür,​ taðut ölür,​.​.​Öðüt ölür,​ aðýt ölür,​.​.​Söðüt ölür,​ yiðit ölür,​ ölür.​.​ Þehitler ölmez!.​ ölmez,​.​.​.​Zalim ölür,​ zulüm ölür,​.​.​Riya ölür,​ rüya ölür,​ ölür.​.​Dost ölür,​ düþman ölür,​.​.​ Vatan bölünmez.​! Kýral ölür,​ kural ölür,​.​.​Dert ölür,​ þart ölür,​ ölür.​.​ ÞehitlerÖlmez.​.​!DalgalanAlBayraðýmDalgalan.​!'
2016-12-24,
2016-12-21 
Kut ölür,​ taðut ölür,​.​.​Öðüt ölür,​ aðýt ölür,​.​.​Söðüt ölür,​ yiðit ölür,​ ölür.​.​ Þehitler ölmez!.​ ölmez,​.​.​.​Zalim ölür,​ zulüm ölür,​.​.​Riya ölür,​ rüya ölür,​ ölür.​.​Dost ölür,​ düþman ölür,​.​.​ Vatan bölünmez.​! Kýral ölür,​ kural ölür,​.​.​Dert ölür,​ þart ölür,​ ölür.​.​ ÞehitlerÖlmez.​.​!DalgalanAlBayraðýmDalgalan.​!'

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 27184
   EFnet
   Ø 19598
   QuakeNet
   Ø 19292
   Undernet
   Ø 17336
   Rizon
   Ø 15167
   OFTC
   Ø 12421
   Chatzona
   Ø 7719
   DALnet
   Ø 7148
   IRC-Hispano
   Ø 6705
   freenode
   non-competitive

Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.1047 seconds
© 1998-2017 netsplit.de  de    IRC Online Chat
This website is being developed in Heusenstamm, Germany.