Internet Relay Chat
  
 
IRC channels
     
      
   
»    IRC searchdetails 

​#Chat Sohbet.net - IRC

Our data collector regularly connects to all registered IRC networks. After connection is established it requests current information, e.g. a list of active chat rooms or rather IRC channels. Received information is used for diagrams and reports that can be viewed on this website.

Here you see a small report about channel ​#Chat on IRC network Sohbet.net. This kind of report usually includes user statistics and topics of the last days and weeks, if the channel was registered before and its administrators didn't set its channel modes to private or secret.

Related queries: europe (80)   eu (25)   turkish (17)   europa (60)  


Chat Room: ​#Chat

Network: Sohbet.​net

​#Chat Webchat Sohbet.​net Webchat

Chat room ​#Chat on IRC network Sohbet.net was registered at 2014-04-27 and assigned to group Turkey Chat Rooms. Registration of this chat room was based on a large attendance.

#Chat Sohbet.net - Graph about the amount of users during the last week
to, from topic
2016-06-25 14:06,
2016-06-24 14:06 
Zaman Sadece Birazcýk Zaman.​.​.​ https:/​/​youtu.​be/​bQaBURzHFhA
2016-06-25 06:06  Zaman Sadece Birazcýk Zaman.​.​.​ https:/​/​youtu.​be/​bQaBURzHFhA
2016-06-24 10:06,
2016-06-24 02:06 
Zaman Sadece Birazcýk Zaman.​.​.​ https:/​/​youtu.​be/​bQaBURzHFhA
2016-06-23 22:06,
2016-06-23 14:06 
Zaman Sadece Birazcýk Zaman.​.​.​ https:/​/​youtu.​be/​bQaBURzHFhA
2016-06-23 10:06,
2016-06-22 14:06 
"Beni benimle býrak giderken baþka birþey istemem,​ ayrýlýrken bana bir tek beni býrak ne olur,​ gerisi senin olsun"
2016-06-23 06:06  "Beni benimle býrak giderken baþka birþey istemem,​ ayrýlýrken bana bir tek beni býrak ne olur,​ gerisi senin olsun"
2016-06-22 10:06,
2016-06-20 14:06 
DUYURU; 25.​06.​2016 Tarihi itibari ile bana verilen Yetki ve Görevlerimi Býrakýyorum,​ Bu Zaman`a Kadar Bana gösterdiðiniz Anlayýþ ve Yardýmlarýnýz dan Dolayý Herkese Teþekkür Ederim.​
2016-06-20 10:06,
2016-06-14 14:06 
Tüm Dostlarýma Yetecek Kadar iYi NiYETiM,​Her LAf Cambazýný Susturacak Kadar ÇEKiLMEZLiÐÝM.​Akýl Almayacak Kadar Saflýðým,​ iYi oLandan iYi oLacak Kadar iyiLiðim,​ Kötüye Kahkaha Atacak Kadar DELiLiÐiM.​Sýnýrlarýmý Aþacak Herkese Yetecek Kadar SiNiRiM.​ Her Ne Kadar Hayat Zorlarsa Zorlasýn Gelen ''ALLAHTAN`dýr'' Deyip Baþ Tacý Edecek Kadar Büyük Bir Gönül Bahçem Var.​
2016-06-18 18:06,
2016-06-16 02:06 
Tüm Dostlarýma Yetecek Kadar iYi NiYETiM,​Her LAf Cambazýný Susturacak Kadar ÇEKiLMEZLiÐÝM.​Akýl Almayacak Kadar Saflýðým,​ iYi oLandan iYi oLacak Kadar iyiLiðim,​ Kötüye Kahkaha Atacak Kadar DELiLiÐiM.​Sýnýrlarýmý Aþacak Herkese Yetecek Kadar SiNiRiM.​ Her Ne Kadar Hayat Zorlarsa Zorlasýn Gelen ''ALLAHTAN`dýr'' Deyip Baþ Tacý Edecek Kadar Büyük Bir Gönül Bahçem Var.​
2016-06-14 10:06,
2016-06-12 22:06 
Karakterim ve tavrýmý birbirine karýþtýrmayýnýz! Karakterim “kim olduðumla” ilgilidir,​ tavrým sizin kim olduðunuzla.​
2016-06-12 18:06,
2016-06-11 02:06 
Dermaný Sen oLmayan Derdi neyLeyim.​ Hangi derdin dermanýsýn,​ Söylede o derde düþeyim.​.​.​
2016-06-10 22:06,
2016-06-09 10:06 
Dermaný Sen oLmayan Derdi neyLeyim.​ Hangi derdin dermanýsýn,​ Söylede o derde düþeyim.​.​.​
2016-06-09 18:06  Dermaný Sen oLmayan Derdi neyLeyim.​ Hangi derdin dermanýsýn,​ Söylede o derde düþeyim.​.​.​
2016-06-09 06:06,
2016-06-08 22:06 
s
2016-06-08 18:06,
2016-06-07 14:06 
- Ve Allah Ezan ile Seslenir Ýnsana: ''Senin Ýçin Seni Çaðýrýyorum.​ Kendin Ýçin Kendini Affettir.​''
2016-06-07 10:06,
2016-06-06 22:07 
~ Çünkü Sen Çölüme Yaðmur Oldun.​ ~
2016-06-06 18:07,
2016-06-02 18:07 
~ Çünkü Sen Çölüme Yaðmur Oldun.​ ~
2016-06-06 02:07  ~ Çünkü Sen Çölüme Yaðmur Oldun.​ ~
2016-06-02 14:07,
2016-05-31 10:07 
Bu Hayatta Kendini $ah Zanneden PiyonLara Prim VeriLdiði Sürece,​ insanLýk Mat oLmaya Mahkumdur.​
2016-05-31 06:07,
2016-05-30 14:07 
Beni Baþkalarýyla Bir Tutma.​.​ Onlar Gemileri Yakar ,​ Ben Limaný.​.​!
2016-05-30 10:07,
2016-05-28 02:07 
o gözler bana eskisinden yabancý,​ icimde ki bu sevda hic dinmeyen bir acý.​.​ ruhumun kederinden.​.​ gözlerim yaþla doldu.​.​ aðlýyorum derdimden,​ bana bilmem ne oldu.​.​ Kalbimdeki yaralar,​ Daha,​ çok daha derin.​.​.​
2016-05-29 06:07,
2016-05-28 14:07 
o gözler bana eskisinden yabancý,​ icimde ki bu sevda hic dinmeyen bir acý.​.​ ruhumun kederinden.​.​ gözlerim yaþla doldu.​.​ aðlýyorum derdimden,​ bana bilmem ne oldu.​.​ Kalbimdeki yaralar,​ Daha,​ çok daha derin.​.​.​
2016-05-27 22:07,
2016-05-18 10:07 
Aðaçtan dü$en Bir Yaprak nasýL ‘Kurumaya’ Mahkumsa,​ gönüLden dü$en insanda ‘unutuLmaya’ Mahkumdur!.​.​
2016-05-25 14:07,
2016-05-24 14:07 
Aðaçtan dü$en Bir Yaprak nasýL ‘Kurumaya’ Mahkumsa,​ gönüLden dü$en insanda ‘unutuLmaya’ Mahkumdur!.​.​
2016-05-22 06:07,
2016-05-22 02:07 
Aðaçtan dü$en Bir Yaprak nasýL ‘Kurumaya’ Mahkumsa,​ gönüLden dü$en insanda ‘unutuLmaya’ Mahkumdur!.​.​
2016-05-19 06:07,
2016-05-19 02:07 
Aðaçtan dü$en Bir Yaprak nasýL ‘Kurumaya’ Mahkumsa,​ gönüLden dü$en insanda ‘unutuLmaya’ Mahkumdur!.​.​
2016-05-18 06:07,
2016-05-15 10:07 
"Ihtiyacým oLduðunda YanImda oLmayanýn" AkLýna Estiðinde "NasýLSýN" demeSine VereCek Tek CevabImdIr.​ "SANA NE"
2016-05-18 02:07  "Ihtiyacým oLduðunda YanImda oLmayanýn" AkLýna Estiðinde "NasýLSýN" demeSine VereCek Tek CevabImdIr.​ "SANA NE"
2016-05-15 06:07,
2016-05-04 10:07 
Durgunsa ya da suskunsa insan,​ mutIak bir nedeni vardýr.​ SuskunIuða aIdanma,​ her þeyin bir zamaný var
2016-05-14 18:07,
2016-05-07 18:07 
Durgunsa ya da suskunsa insan,​ mutIak bir nedeni vardýr.​ SuskunIuða aIdanma,​ her þeyin bir zamaný var
2016-05-13 02:07,
2016-05-10 02:07 
Durgunsa ya da suskunsa insan,​ mutIak bir nedeni vardýr.​ SuskunIuða aIdanma,​ her þeyin bir zamaný var
2016-05-04 06:07,
2016-05-03 22:07 
~Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun Tüm Dualariniz Kabul Olsun ​#Chat Ailesi ~ :))
2016-05-04 02:07  ~Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun Tüm Dualariniz Kabul Olsun ​#Chat Ailesi ~ :))
2016-05-03 18:07  Miraç KandiLiniz Mübarek Olsun.​Tüm Dualariniz Kabul Olsun ​#Chat Ailesi :)
2016-05-03 14:07,
2016-04-30 10:07 
Ben senin yaþadýðýn gizli bir macerayým,​ Anlatýlmaz bir roman,​ kapanmaz bir yarayým,​ Sýðýndýðýn limanlar unutturamaz beni,​ Ben senin yüreðinde en büyük fýrtýnayým.​
2016-05-01 18:07,
2016-05-01 02:07 
Ben senin yaþadýðýn gizli bir macerayým,​ Anlatýlmaz bir roman,​ kapanmaz bir yarayým,​ Sýðýndýðýn limanlar unutturamaz beni,​ Ben senin yüreðinde en büyük fýrtýnayým.​
2016-04-30 22:07  Ben senin yaþadýðýn gizli bir macerayým,​ Anlatýlmaz bir roman,​ kapanmaz bir yarayým,​ Sýðýndýðýn limanlar unutturamaz beni,​ Ben senin yüreðinde en büyük fýrtýnayým.​
2016-04-30 06:07,
2016-04-26 10:07 
Sözün en güzeIi,​ söyIeyenin doðru oIarak söyIediði,​ dinIeyenin de yararIandýðý sözdür.​
2016-04-29 02:07  Sözün en güzeIi,​ söyIeyenin doðru oIarak söyIediði,​ dinIeyenin de yararIandýðý sözdür.​
2016-04-27 22:07  Sözün en güzeIi,​ söyIeyenin doðru oIarak söyIediði,​ dinIeyenin de yararIandýðý sözdür.​
2016-04-26 06:07,
2016-04-25 10:07 
Sözün en güzeIi,​ söyIeyenin doðru oIarak söyIediði,​ dinIeyenin de yararIandýðý sözdür.​
2016-04-26 02:07  Sözün en güzeIi,​ söyIeyenin doðru oIarak söyIediði,​ dinIeyenin de yararIandýðý sözdür.​
2016-04-25 06:07,
2016-04-23 10:07 
”Vataný korumak,​ çocuklarý korumakla baþlar.​ 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramýnýz Kutlu Olsun.​”
2016-04-24 06:07,
2016-04-24 02:07 
”Vataný korumak,​ çocuklarý korumakla baþlar.​ 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramýnýz Kutlu Olsun.​”
2016-04-23 06:07,
2016-04-23 02:07 
YaLan söyLemeyi Beceremiyorsan,​ Dürüst oLmayý Dene.​
2016-04-22 18:07,
2016-04-22 14:07 
YaLan söyLemeyi Beceremiyorsan,​ Dürüst oLmayý Dene.​
2016-04-22 10:07,
2016-04-20 22:07 
• Bildiklerini anlat,​ ama akýl vermeye kalkma,​ anlatýlanlarý iyi dinle ama hepsi doðru sanma,​.​.​Sessiz kalmak bir þey bilmediðin anlamýna gelmez,​ çok konuþmakta çok þey bildiðini göstermez.​.​ • Herkesi kendine eþit gör,​ her kim olursa olsun bir insaný küçümsemek akýlsýzlýk,​ çok büyük görmekte korkaklýktýr.​ •
2016-04-20 18:07  [ ßurada Ýnsanlar Görünüþüyle Karþýlanýr,​ Davranýþlarýyla Aðýrlanýr,​ Sözleriyle Uðurlanýr .​.​.​].​
2016-04-20 14:07,
2016-04-15 10:07 
[ ßurada Ýnsanlar Görünüþüyle Karþýlanýr,​ Davranýþlarýyla Aðýrlanýr,​ Sözleriyle Uðurlanýr .​.​.​]
2016-04-20 02:07  [ ßurada Ýnsanlar Görünüþüyle Karþýlanýr,​ Davranýþlarýyla Aðýrlanýr,​ Sözleriyle Uðurlanýr .​.​.​]
2016-04-17 06:07,
2016-04-17 02:07 
[ ßurada Ýnsanlar Görünüþüyle Karþýlanýr,​ Davranýþlarýyla Aðýrlanýr,​ Sözleriyle Uðurlanýr .​.​.​]
2016-04-15 06:07,
2016-04-14 10:07 
www.​sohbet.​net
2016-04-15 02:07  www.​sohbet.​net
2016-04-14 06:07,
2016-04-13 10:07 
Ben Hep Gitmiþimdir,​ Kiminin HOÞUNA Kiminin ZORUNA.​.​
2016-04-13 06:07  Ben Hep Gitmiþimdir,​ Kiminin HOÞUNA Kiminin ZORUNA.​.​
2016-04-13 02:07,
2016-04-12 10:07 
Eros,​ yaþlandýn mý ? ! ok'un gideceði yeri göremiyorsun.​.​ Ya bir imkansýza ,​ ya da bir hayýrsýza denk getiriyorsun
2016-04-12 06:07,
2016-04-10 18:07 
Eros,​ yaþlandýn mý ? ! ok'un gideceði yeri göremiyorsun.​.​ Ya bir imkansýza ,​ ya da bir hayýrsýza denk getiriyorsun EROS
2016-04-11 14:07  Eros,​ yaþlandýn mý ? ! ok'un gideceði yeri göremiyorsun.​.​ Ya bir imkansýza ,​ ya da bir hayýrsýza denk getiriyorsun EROS
2016-04-11 06:07,
2016-04-10 14:07 
Eros,​ yaþlandýn mý ? ! ok'un gideceði yeri göremiyorsun.​.​ Ya bir imkansýza ,​ ya da bir hayýrsýza denk getiriyorsun EROS
2016-04-10 10:07,
2016-04-09 10:07 
"Hayat üç buçukla dört arasýndadýr; ya üç buçuk atarsýn ya da dört dörtlük yaþarsýn.​.​" ©
2016-04-09 06:07  "Hayat üç buçukla dört arasýndadýr; ya üç buçuk atarsýn ya da dört dörtlük yaþarsýn.​.​" ©
2016-04-09 02:07,
2016-04-08 22:07 
Bazen bir kelebeðin ömrü kadardýr hayat ne kýrmaya gelir ne de kýrýlmaya.​.​
2016-04-08 18:07  Bazen bir kelebeðin ömrü kadardýr hayat ne kýrmaya gelir ne de kýrýlmaya.​.​
2016-04-08 14:07  Bazen bir kelebeðin ömrü kadardýr hayat ne kýrmaya gelir ne de kýrýlmaya.​.​
2016-04-08 10:07  Bazý insanlar Masal gibidir; Bir var,​ Bir yok.​
2016-04-08 06:07,
2016-04-07 10:07 
Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük,​ sevinçlerimiz Nisan yaðmuru kadar bol olsun.​ Bu mübarek geceniz sevapla dolsun.​ Regaip kandiliniz mübarek olsun.​
2016-04-07 06:07,
2016-04-06 18:07 
12Herkes kaybettiði kadar içecekse eðer! O masadan en son ben kalkarimm.​.​
2016-04-06 14:07,
2016-04-05 06:07 
iki mükemmeI insan asIa birIikte oIamaz.​ Çünkü mükemmeI kadýn birinci seferde evet demez,​ mükemmeI erkek ise ikinci þansý vermez.​
2016-04-05 02:07,
2016-04-03 06:07 
iki mükemmeI insan asIa birIikte oIamaz.​ Çünkü mükemmeI kadýn birinci seferde evet demez,​ mükemmeI erkek ise ikinci þansý vermez.​ »»»®«««
2016-04-03 02:07,
2016-03-27 22:07 
Benim Cümleden Yana Sýkýntým Yok.​ Her Seferinde Sil Baþtan Yazarým.​ Lakin Aþk Diye Bildiðimiz Cümle Yiðide Nam,​ Güzele Gam,​ Kimine Rezalet,​ Kimine Asalet Katar.​.​.​
2016-04-02 02:07,
2016-03-28 02:07 
Benim Cümleden Yana Sýkýntým Yok.​ Her Seferinde Sil Baþtan Yazarým.​ Lakin Aþk Diye Bildiðimiz Cümle Yiðide Nam,​ Güzele Gam,​ Kimine Rezalet,​ Kimine Asalet Katar.​.​.​
2016-03-29 10:07,
2016-03-28 22:07 
Benim Cümleden Yana Sýkýntým Yok.​ Her Seferinde Sil Baþtan Yazarým.​ Lakin Aþk Diye Bildiðimiz Cümle Yiðide Nam,​ Güzele Gam,​ Kimine Rezalet,​ Kimine Asalet Katar.​.​.​
2016-03-27 18:07,
2016-03-27 10:07 
Benim Cümleden Yana Sýkýntým Yok.​ Her Seferinde Sil Baþtan Yazarým.​ Lakin Aþk Diye Bildiðimiz Cümle Yiðide Nam,​ Güzele Gam,​ Kimine Rezalet,​ Kimine Asalet Katar.​.​.​
2016-03-27 06:07  ””” Herkesin Mutlu Olmak Için Baþka Bir Yolu Varmýþ Kendi Yolumu Çizdiðimde Anladým ”””
2016-03-26 23:07,
2016-03-26 11:07 
””” Herkesin Mutlu Olmak Için Baþka Bir Yolu Varmýþ Kendi Yolumu Çizdiðimde Anladým ”””
2016-03-26 07:07,
2016-03-26 03:07 
Yenilgi,​ Kazanacak Olmanin Garantisidir Yenilmeyi Hazmedemeyen Basariyi Hic Bulamaz,​ Dostum
2016-03-25 23:07  Yenilgi,​ Kazanacak Olmanin Garantisidir Yenilmeyi Hazmedemeyen Basariyi Hic Bulamaz,​ Dostum
2016-03-25 19:07,
2016-03-25 15:07 
Yenilgi,​ Kazanacak Olmanin Garantisidir Yenilmeyi Hazmedemeyen Basariyi Hic Bulamaz,​ Dostum
2016-03-25 11:07,
2016-03-23 19:07 
Deðerli kullanýcýlarýmýz,​ global kanallarýmýzdan ​#Chat kanalý kiralýktýr.​ Sohbet.​NET'de global kanal founderi olmanýn farklýlýðý ve avantajlarý ile ​#Chat kanalýný kiralamak isteyen kullanýcýlarýmýz ​#Sales kanalýndaki satýþ sorumlusu arkadaþlarýmýzla görüþebilirler.​
2016-03-25 03:07,
2016-03-24 19:07 
Deðerli kullanýcýlarýmýz,​ global kanallarýmýzdan ​#Chat kanalý kiralýktýr.​ Sohbet.​NET'de global kanal founderi olmanýn farklýlýðý ve avantajlarý ile ​#Chat kanalýný kiralamak isteyen kullanýcýlarýmýz ​#Sales kanalýndaki satýþ sorumlusu arkadaþlarýmýzla görüþebilirler.​
2016-03-23 15:07,
2016-03-21 23:07 
Benim hayrým var canim yok.​ Kaygým var ama kaybým yok.​ Sana saygým var ama artýk tahammüIüm yok!
2016-03-23 03:07,
2016-03-22 23:07 
Benim hayrým var canim yok.​ Kaygým var ama kaybým yok.​ Sana saygým var ama artýk tahammüIüm yok!
2016-03-22 19:07  Benim hayrým var canim yok.​ Kaygým var ama kaybým yok.​ Sana saygým var ama artýk tahammüIüm yok!
2016-03-21 19:07  karanligin icinde biraktigin birsey var.​ sonunda yoruldugun vazgectigin bir soz var.​.​ gozlerinin onunde kaybettigin bir dus var.​ kalbinde unuttugun derinlerde biri var.​ gittigin o yer nasil,​ hersey guzelmi? orda benim gibi biri hep seni severmi?
2016-03-21 15:07,
2016-03-20 07:07 
_​_​_​_​_​_​Hayatta ya tozu dumana katarsýn yada tozu dumaný yutarsýn.​ seçim senin.​.​.​_​_​_​_​_​_​_​
2016-03-19 23:07,
2016-03-19 19:07 
Türkiyem Baþin Saq oLsun.​.​.​.​.​.​.​.​.​.​.​
2016-03-19 15:07  Türkiyem Baþin Saq oLsun.​.​.​.​.​.​.​.​.​.​.​
2016-03-19 11:07  Bugün Bizden Vatan Razý OLACAK!.​ Nefer Þehit,​ Ordu Gazi OLACAK; 18 MART ÇANAKKALE ZAFERi.​.​.​ Aziz Þehitlerimizi Minnetle Anýyoruz.​.​
2016-03-18 23:07,
2016-03-18 15:07 
Bugün Bizden Vatan Razý OLACAK!.​ Nefer Þehit,​ Ordu Gazi OLACAK; 18 MART ÇANAKKALE ZAFERi.​.​.​ Aziz Þehitlerimizi Minnetle Anýyoruz.​.​
2016-03-16 19:07,
2016-03-15 11:07 
12 Saygi; istiyorsaniz,​ Saygi Göstereceksiniz.​ Sevilmek; istiyorsaniz Sevdireceksiniz.​ Yetki; istiyorsaniz Hak Edeceksiniz.​ Arkadas; Kazanmak istiyorsaniz Muhabbet Edeceksiniz.​ ”
2016-03-16 03:07  12 Saygi; istiyorsaniz,​ Saygi Göstereceksiniz.​ Sevilmek; istiyorsaniz Sevdireceksiniz.​ Yetki; istiyorsaniz Hak Edeceksiniz.​ Arkadas; Kazanmak istiyorsaniz Muhabbet Edeceksiniz.​ ”
2016-03-15 07:07,
2016-03-14 07:07 
ANKARA'DA KALLEÞCE YAPÝLAN SALDIRIYI ÞÝDDETLE KINIYORUZ.​ TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ BU VATAN ASLA SÝZÝN GÝBÝLERE TAVÝZ VERMEYECEKDÝR SEHÝTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ.​.​.​
2016-03-14 03:07,
2016-03-13 19:07 
KeNdi kuRaLLarýMLa oyNaRým BaktýM oyuN §ýkTý,​ býRakýR kaLkaRýM !! HaYaTtA HeR §eÇiM BiR KaYbEdݧTiR ÇüNkÜ bEn Ne KaLaNa GiT DeRiM Ne GiDeNe KaL,​ KaLaCaK oLaN YeRiNi,​ GiDeCeK oLaN YoLuNu BeLiRLeMi§TiR ZATEN.​.​
2016-03-13 15:07,
2016-03-12 07:07 
Onur Þeref Terbiye Ýnsana GerekLi Olan Tek Þey
2016-03-13 07:07  Onur Þeref Terbiye Ýnsana GerekLi Olan Tek Þey
2016-03-12 03:07,
2016-03-11 03:07 
Bir düþmaný baðýþlamak,​ bir dostu baðýþlamaktan daha kolaydýr.​
2016-03-11 23:07,
2016-03-10 11:07 
Bir düþmaný baðýþlamak,​ bir dostu baðýþlamaktan daha kolaydýr.​
2016-03-10 07:07  Bizim kitapda Arkadaþým Dosttum Dedigim insani uzmek Yaralamak yok.​ Dunya Fani Dostluk Dürüstlük Bakidir.​ Eski eskide KaLir ama Unutulmaz Bende Bunu unutmuycam!
2016-03-10 03:07  Bizim kitapda Arkadaþým Dosttum Dedigim insani uzmek Yaralamak yok.​ Dunya Fani Dostluk Dürüstlük Bakidir.​ Eski eskide KaLir ama Unutulmaz Bende Bunu unutmuycam!
2016-03-09 23:07  HasretLer Sevginin Deðerini Öðretir,​ Sonra Ne TürküLer Avutur inSaný Ne Deniz Nede Yanan Sigaranýn Kokusu,​ Sevgi ÖzLemektir Dersin Ve Susarsýn Ama Susmak Ne Zordur BiLemezsin.​.​!
2016-03-09 19:07,
2016-03-09 15:07 
HasretLer Sevginin Deðerini Öðretir,​ Sonra Ne TürküLer Avutur inSaný Ne Deniz Nede Yanan Sigaranýn Kokusu,​ Sevgi ÖzLemektir Dersin Ve Susarsýn Ama Susmak Ne Zordur BiLemezsin.​.​!
2016-03-09 11:07  %`,​%%`,​%%`,​% Eðer onun için herþeyi göze aIýyorsan,​ onu her an düþünüyorsan,​onun için aðIýyorsan,​o senin için tekse,​o senin için herþeyden deðerIiyse,​onun bir güImesi senin için dünyaIar demeksesiz aþýksýnýz %,​`%%,​`%%,​`%
2016-03-09 07:07,
2016-03-08 15:07 
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN.​.​.​
2016-03-09 03:07  8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN.​.​.​
2016-03-08 11:07  8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN.​.​.​
2016-03-08 07:07,
2016-03-06 23:07 
umut olmasa insan hiç yaþayabilir mi? Elbette umutlarým,​ saplantýlarým var.​.​ "belki" lafýný bu yuzden severim.​ gün gelsin de,​ martýlarýn barýþtýðý bir sahilde yürüyelim derim hep içimden.​.​ kimse olmadan,​ sen ve ben.​.​.​
2016-03-08 03:07  umut olmasa insan hiç yaþayabilir mi? Elbette umutlarým,​ saplantýlarým var.​.​ "belki" lafýný bu yuzden severim.​ gün gelsin de,​ martýlarýn barýþtýðý bir sahilde yürüyelim derim hep içimden.​.​ kimse olmadan,​ sen ve ben.​.​.​
2016-03-06 19:07,
2016-03-05 11:07 
%% %% %% %% MaI kaybeden,​ birþey kaybetmiþtir,​ onurunu kaybeden birçok þey kaybetmiþtir.​ Fakat cesaretini kaybeden her þeyini kaybetmiþtir.​ %% %% %% %%
2016-03-06 11:07,
2016-03-06 07:07 
%% %% %% %% MaI kaybeden,​ birþey kaybetmiþtir,​ onurunu kaybeden birçok þey kaybetmiþtir.​ Fakat cesaretini kaybeden her þeyini kaybetmiþtir.​ %% %% %% %%
2016-03-05 07:07  |​|​|​|​|​|​|​|​|​|​ Insanlar çogu zaman hayatýný biri yada birilerini mutlu etmek için yaþar hayatý boyunca her insan fedakardýr bazý insanlar ise bencildir ,​ mutlu edilir ama mutlu etmez sizi mutlu edeni mutlu edin ,​ sizi mutsuz edeni mutsuz edin mutluluk ,​ mutsuzluk ka
2016-03-05 03:07  |​|​|​|​|​|​|​|​|​|​ Insanlar çogu zaman hayatýný biri yada birilerini mutlu etmek için yaþar hayatý boyunca her insan fedakardýr bazý insanlar ise bencildir ,​ mutlu edilir ama mutlu etmez sizi mutlu edeni mutlu edin ,​ sizi mutsuz edeni mutsuz edin mutluluk ,​ mutsuzluk ka
2016-03-04 23:07  |​|​|​|​|​|​|​|​|​|​ Insanlar çogu zaman hayatýný biri yada birilerini mutlu etmek için yaþar hayatý boyunca her insan fedakardýr bazý insanlar ise bencildir ,​ mutlu edilir ama mutlu etmez sizi mutlu edeni mutlu edin ,​ sizi mutsuz edeni mutsuz edin mutluluk ,​ mutsuzluk karþýlýklý eþit olur.​ |​|​|​|​
2016-03-04 19:07,
2016-03-03 11:07 
k“ Saygi; istiyorsaniz,​ Saygi Göstereceksiniz.​ Sevilmek; istiyorsaniz Sevdireceksiniz.​ Yetki; istiyorsaniz Hak Edeceksiniz.​ Arkadas; Kazanmak istiyorsaniz Muhabbet Edeceksiniz.​.​.​.​ ”
2016-03-04 03:07  k“ Saygi; istiyorsaniz,​ Saygi Göstereceksiniz.​ Sevilmek; istiyorsaniz Sevdireceksiniz.​ Yetki; istiyorsaniz Hak Edeceksiniz.​ Arkadas; Kazanmak istiyorsaniz Muhabbet Edeceksiniz.​.​.​.​ ”
2016-03-03 07:07,
2016-03-03 03:07 
k“ Saygi; istiyorsaniz,​ Saygi Göstereceksiniz.​ Sevilmek; istiyorsaniz Sevdireceksiniz.​ Yetki; istiyorsaniz Hak Edeceksiniz.​ Arkadas; Kazanmak istiyorsaniz Muhabbet Edeceksiniz.​ ”
2016-03-02 23:07  k“ Saygi; istiyorsaniz,​ Saygi Göstereceksiniz.​ Sevilmek; istiyorsaniz Sevdireceksiniz.​ Yetki; istiyorsaniz Hak Edeceksiniz.​ Arkadas; Kazanmak istiyorsaniz Muhabbet Edeceksiniz.​ ”
2016-03-02 19:07,
2016-02-28 15:07 
“ Saygi; istiyorsaniz,​ Saygi Göstereceksiniz.​ Sevilmek; istiyorsaniz Sevdireceksiniz.​ Yetki; istiyorsaniz Hak Edeceksiniz.​ Arkadas; Kazanmak istiyorsaniz Muhabbet Edeceksiniz.​ ”
2016-03-01 03:07  “ Saygi; istiyorsaniz,​ Saygi Göstereceksiniz.​ Sevilmek; istiyorsaniz Sevdireceksiniz.​ Yetki; istiyorsaniz Hak Edeceksiniz.​ Arkadas; Kazanmak istiyorsaniz Muhabbet Edeceksiniz.​ ”
2016-02-28 11:07,
2016-02-28 07:07 
- none -
2016-02-28 03:07,
2016-02-27 15:07 
- none -
2016-02-27 11:07,
2016-02-26 07:07 
Uykun mu aðýr,​ öykün mü çocuk,​ tart bakalým dünya kaç kilocuk.​.​
2016-02-26 03:07  Uykun mu aðýr,​ öykün mü çocuk,​ tart bakalým dünya kaç kilocuk.​.​

  

 Top IRC networks by users 
  IRCnet
  Ø 37643
  QuakeNet
  Ø 33174
  EFnet
  Ø 22019
  Rizon
  Ø 20423
  Undernet
  Ø 19157
  ChLame
  Ø 17062
  OFTC
  Ø 10635
  IRC-Hispano
  Ø 9701
  ChatZona
  Ø 7459
  freenode
  non-competitive

Chat Directory:
 Asia Chat
 Australia Chat
 Europe Chat
 India Chat
 USA Chat
 . . .

 Facebook Chat Rooms 
  #facebook  
    69 users, freenode
  #Facebook  
    4 users, OperaNet
  #Facebook  
    12 users, LibraIRC
  #facebook  
    42 users, DALnet

0.2218 seconds 
 © 1998-2016 netsplit.de  de      IRC Online Chat   Heusenstamm 
IRC Search   SimosNap   Facebook Chat   ICQ Chat   IRC Online Chat   Skype Chat   mIRC Chat Online   ICQ Australia   ICQ Egypt   QuakeNet Webchat