» IRC search  details

#testura.​armenia Rizon - Armenia Chat Room

Here you see a small report about channel #testura.​armenia, a chat room on IRC network Rizon. This kind of report usually includes user statistics and topics of the last days and weeks, if the channel was registered before and its administrators didn't set its channel modes to private or secret. In addition you will find a webchat button below. Use that button to jump to irc2go.com and to join channel #testura.​armenia!


Related queries: armenia (8)   asian (13)   asia (27)   asean (1)  Chat room #testura.​armenia on IRC network Rizon was registered at 2017-05-19 and automically assigned to group Armenia Chat Rooms. Registration of this chat room was based on web requests.

#testura.armenia Rizon - Graph about the amount of users during the last week
to, from topic
2018-08-18,
2018-02-19 
- none -More Armenia Chat Rooms

#armenia Rizon

41 users – 133 minutes ago – ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ #Armenia Մաղթում ենք ձեզ հաճելի ժամանց: համեցեք չաթին www.​cilicia.​com կայքի միջոցով։ Օգնության համար համեցեք #armhelp.​
chat category: Armenianetwork: Rizon  –  irc2go: #armenia

#Suna.​Armenia Rizon

9 users – 133 minutes ago – Welcome To Armenia The Land of Noy,​ and The Land of ✝️ Christianity ✝️
chat category: Sun Armenianetwork: Rizon  –  irc2go: #Suna.​Armenia

#inferna.​armenia Rizon

5 users – 133 minutes ago – Hail Armenia
chat category: Armenianetwork: Rizon  –  irc2go: #inferna.​armenia

#xaria.​armenia Rizon

4 users – 133 minutes ago – No topic
chat category: Armenianetwork: Rizon  –  irc2go: #xaria.​armenia

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 30214
   EFnet
   Ø 17738
   Undernet
   Ø 16730
   QuakeNet
   Ø 15591
   Rizon
   Ø 14303
   OFTC
   Ø 13007
   DALnet
   Ø 7990
   Chatzona
   Ø 7588
   Mozilla
   Ø 6387
   freenode
   non-competitive

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

6.6111 seconds
© 1998-2018 netsplit.de  de    IRC Online Chat