» list  top 100  top 10  register  details

IRC Network AONL

IRC network AONL was registered in February 2015. Since that time our small data collector regularly connects this IRC network to determine its key performance indicators, such as its number of users and its number of chat rooms (IRC channels). On this occasion a list of visible (not private) chat rooms is requested too.

During last connections to AONL its servers reported an average of 39 users and 20 chat rooms. Use the following menu to get more information about IRC network AONL! Take a view to the generated statistics and search within the list of chat rooms for topics of your interest! about    channels    servers    statistics    status    webchat  

Last connection to AONL

Server:irc.aonl.nl (46.4.69.111)
Date:2017-06-12 12:01:16  (UTC)
 
Server Options:
  CMDS=​USERIP,​​STARTTLS,​​KNOCK,​​DCCALLOW,​​MAP UHNAMES NAMESX SAFELIST HCN MAXCHANNELS=​20 CHANLIMIT=​#:
AWAYLEN=​307 MAXTARGETS=​20 WALLCHOPS WATCH=​128 WATCHOPTS=​A SILENCE=​15 MODES=​12 CHANTYPES=​# PREFIX=​(qaohv)~&@​%+ CHANMODES=​beI,​​kLf,​​l,​​psmntirzMQNRTOVKDdGPZSCc NETWORK=​aonl CASEMAPPING=​ascii EXTBAN=​~,​​SOcaRrnqj :
ELIST=​MNUCT STATUSMSG=​~&@​%+ EXCEPTS INVEX :

Admin Info:
 Administrative info about irc.​aonl.​nl Naam: Alex Netwerk: Network Administrator systeembeheerder Nicknaam: Alex Contact: alex[at]ircbeheer[dot]eu Website: http:/​/​www.​aonl.​nl
 
Message Of The Day (MOTD):
 -​ 8/​5/​2017 19:41
-​
-​  _​​    _​​  _​​_​​_​​_​​_​​   _​​_​​_​​_​​_​​   _​​_​​_​​_​​_​​   _​​_​​_​​_​​_​​_​​   _​​  _​​_​​_​​_​​_​​  _​​_​​_​​_​​_​​   _​​_​​_​​_​​_​​      _​​
-​ |​ |​  |​ |​|​  _​​_​​ \ |​  _​​_​​ \ |​  _​​_​​_​​|​ /​  _​​_​​  \ |​ |​|​_​​   _​​|​|​  _​​_​​ \ /​  _​​_​​_​​|​    |​ |​
-​ |​ |​  |​ |​|​ |​  \ \|​ |​_​​_​​) |​|​ |​_​​_​​_​​ (  /​  \  )|​ |​  |​ |​  |​ |​_​​_​​) |​|​ |​      _​​_​​|​ |​
-​ |​ |​  |​ |​|​ |​  |​ |​|​  _​​  /​ |​  _​​_​​_​​|​|​ |​_​​_​​_​​_​​|​ |​|​ |​  |​ |​  |​  _​​  /​ |​ |​     /​ _​​` |​
-​ |​ \_​​_​​/​ |​|​ |​  |​ |​|​ |​ \ \ |​ |​_​​_​​_​​ |​ |​_​​_​​_​​_​​|​ |​|​ |​ _​​|​ |​_​​ |​ |​ \ \ |​ |​_​​_​​_​​ |​ (_​​|​ |​
-​  \_​​_​​_​​_​​/​ |​_​​|​  |​_​​|​|​_​​|​  \_​​\|​_​​_​​_​​_​​_​​|​|​_​​|​    |​_​​|​|​_​​|​|​_​​_​​_​​_​​_​​|​|​ |​  \_​​\ \_​​_​​_​​_​​|​ \_​​_​​,​​_​​|​
-​
-​ -​
-​ -​             IRCD chat Netwerk -​ irc.​aonl.​nl
-​ -​                       Voor Jong & Oud
-​ -​                                                              
-​ -​             op gericht door Alex NedAdmin Alex    
-​ -​            Opening IRC Chat Services 11-​10-​2014              
-​ -​                                                              
-​ -​                   MOTD LAYOUT BY: AONL                    
-​ -​
-​ -​
-​ -​ +++++++++++++++++++ WELKOM bij aonl.​nl +++++++++++++++++++++++
-​ -​  
-​ -​ Services,​​ wij draaien unreal3.​2.​10 & Anope Services & Neonstats & Security
-​ -​ & Denora Stats
-​ -​
-​ -​ Met services kunt u gebruik maken van de volgende commando's
-​ -​ Chanserv,​​ Botserv,​​ Nickserv,​​ Memoserv,​​ u kunt met Botserv
-​ -​ Een services Bot in jou room zetten,​​
-​ -​
-​ -​ Om te zien welken ircops online is typ /​IRCOPS
-​ -​
-​ -​ OPENSSL:          6697-​6698
-​ -​ Ports:            6667-​6668-​6669-​7000-​7001
-​ -​
-​ -​ +++++++++++++++++++++ IRC Netwerk Staff ++++++++++++++++++++++++++++
-​ -​-​
-​ -​ NetAdmin:           Alex
-​ -​ Server:             irc.​aonl.​nl,​​ irc.​ircbeheer.​eu
-​ -​ Email:              info[at]​aonl[dot]​nl
-​ -​ Team Email:         alex[at]​ircbeheer[dot]​eu
-​ -​ Website:            http:/​/​www.​aonl.​nl
-​ -​ Team website:       http:/​/​www.​ircbeheer.​eu/​
-​ -​-​
-​ -​ NetAdmin:           Callenbach
-​ -​ Server:             irc.​4funbabbelchat.​nl
-​ -​ Email:              info@​4funbabbelchat.​nl
-​ -​ Team Email:         callenbach[at]​ircbeheer[dot]​eu
-​ -​ Website:            http:/​/​www.​4funbabbelchat.​nl
-​ -​ Team website:       http:/​/​www.​ircbeheer.​eu/​
-​ -​-​
-​ -​ NetAdmin:           clotje^som
-​ -​ Server:             irc.​clotje.​be
-​ -​ Email:              info[at]​clotje[dot]​be
-​ -​ Team Email:         clotje[at]​ircbeheer[dot]​eu
-​ -​ Website:            http:/​/​www.​clotje.​be
-​ -​ Team website:       http:/​/​www.​ircbeheer.​eu/​
-​ -​-​
-​ -​ Services Admin:     postje
-​ -​ Server:             irc.​clotje.​be
-​ -​ Email:              postje[at]​clotje[dot]​be
-​ -​ Team Email:         postje[at]​ircbeheer[dot]​eu
-​ -​ Website:            http:/​/​www.​clotje.​be
-​ -​ Team website:       http:/​/​www.​ircbeheer.​eu/​
-​ -​-​
-​ -​ Services Admin:     laurens
-​ -​ Server:             irc.​clotje.​be
-​ -​ Email:              laurens@​4funbabbelchat.​nl
-​ -​ Team Email:         laurens[at]​ircbeheer[dot]​eu
-​ -​ Website:            http:/​/​www.​4funbabbelchat.​nl
-​ -​ Team website:       http:/​/​www.​ircbeheer.​eu/​
-​ -​-​
-​ -​ Services Operator:  Mopke
-​ -​ Server:             irc.​clotje.​be
-​ -​ Email:              mopke[at]​clotje[dot]​be
-​ -​ Team Email:         mopke[at]​ircbeheer[dot]​eu
-​ -​ Website:            http:/​/​www.​clotje.​be
-​ -​ Team website:       http:/​/​www.​ircbeheer.​eu/​
-​ -​-​
-​ -​ Services Operator:  Devil
-​ -​ Server:             irc.​aonl.​nl
-​ -​ Email:              devil[at]​aonl[dot]​nl
-​ -​ Team Email:         devil[at]​ircbeheer[dot]​eu
-​ -​ Website:            http:/​/​www.​aonl.​nl
-​ -​ Team website:       http:/​/​www.​ircbeheer.​eu/​
-​ -​-​
-​ -​ +++++++++++++++++++ Official Chatkanalen +++++++++++++++++++++++++++
-​ -​
-​ -​                                                                
-​ -​           Officiele Chatkanalen On irc.​aonl.​nl      
-​ -​
-​ -​ #Abuse                  -​ official Voor klachten of misbruik                                                                
-​ -​ #alex                   -​ official Hoofd ChatRoom                          
-​ -​ #Help                   -​ official helpkanaal                                      l              
-​ -​                                                                
-​ -​
-​ -​ +++++++++++++++++++ IRC Chat Services Rules +++++++++++++++++++++++++
-​ -​                                                                
-​ -​                   Het is ten strengste verboden              
-​ -​                                                              
-​ -​ De server te flooden;                                      
-​ -​ Mensen te bedreigen;                                        
-​ -​ Racistische teksten te uiten;                              
-​ -​ Te spammen(reclame maken) ;                                
-​ -​ Te adverteren voor een andere ircserver (op wat voor        
-​ -​ wijze dan ook);                                            
-​ -​ Warscripts te draaien;                                      
-​ -​ Misbruik te maken van de server.​                          
-​ -​ Chatrooms of personen te flooden met geluiden,​​ popups      
-​ -​ of ctcp events.​                                            
-​ -​ Gebruik van Bouncers & proxy's.​                            
-​ -​                                                              
-​ -​ Aangezien er ook kinderen op de server komen verzoeken wij om
-​ -​ urls naar sexsite`s of plaatjes niet in de topic van je room  
-​ -​ te plaatsen.​                                                  
-​ -​ Chatruimten aangaande zaken die de wet als 18+ bestempeld    
-​ -​ dienen 18+ in de topic te hebben staan en beheerd te worden  
-​ -​ door meerderjarigen.​ bezoek van 18+ ruimten door              
-​ -​ minderjarigen wordt door de server staff gedoogd.​            
-​ -​ 'aonl is niet verantwoordelijk voor de dingen in    
-​ -​ de 18+ channels                                                                                                                                              
-​ -​                                                              
-​ -​ Overige regels voor botjes:                                  
-​ -​                                                              
-​ -​ Maximaal 2 Bots per persoon                                
-​ -​ Botjes moeten zich houden aan dezelfde regels als gewone    
-​ -​ users voor meer info typ /​botmotd                          
-​ -​ Botjes dienen bij connecten te voldoen aan mode +B u kunt  
-​ -​ dit in stellen door in u Bot's peforum te zetten            
-​ -​ /​mode Botnick +B,​​ Zien wij na een paar dagen nog geen      
-​ -​ mode +B aan wezig bij de bot zullen wij u vragen die als    
-​ -​ nog toe te voegen Botjes moeten zich houden aan dezelfde  
-​ -​ regels als gewone users Overtredingen kunnen leiden tot    
-​ -​ permanente weigering van toegang tot de server              
-​ -​                                                              
-​ -​ Voor meer info lees de rules typ /​rules
-​ -​
-​ -​ +++++++++++++++ Contact Met IRC Chat Services NL ++++++++++++++++++++
-​ -​
-​ -​                                                                
-​ -​     join #help for online support for inquires on                
-​ -​     registeer je nick met /​nickserv register password email      
-​ -​     register je channel met /​chanserv register #kanaal password  
-​ -​     beschrijving                                                
-​ -​                                                              
-​ -​             -​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​ MOTD STATUS -​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​          
-​ -​             |​     Laast updated on: jan 26/​01/​2015    |​          
-​ -​             |​           Updated by: Alex              |​          
-​ -​             |​           Reason: Info Update           |​          
-​ -​             -​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​          
-​
-​

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 29936
   QuakeNet
   Ø 20447
   EFnet
   Ø 19856
   Undernet
   Ø 17925
   Rizon
   Ø 17489
   OFTC
   Ø 11733
   IRC-Hispano
   Ø 8340
   DALnet
   Ø 6790
   OltreIrc
   Ø 5918
   freenode
   non-competitive

Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.0234 seconds
© 1998-2017 netsplit.de  de    IRC Online Chat
This website is being developed in Heusenstamm, Germany.