» list  top 100  top 10  register  details

IRC Network ChatSpike

IRC network ChatSpike was registered in September 2014. Since that time our small data collector regularly connects this IRC network to determine its key performance indicators, such as its number of users and its number of chat rooms (IRC channels). On this occasion a list of visible (not private) chat rooms is requested too.

During last connections to ChatSpike its servers reported an average of 286 users and 114 chat rooms. Use the following menu to get more information about IRC network ChatSpike! Take a view to the generated statistics and search within the list of chat rooms for topics of your interest! about    channels    servers    statistics    status    webchat  

Last connection to ChatSpike

Server:stitch.chatspike.net (54.38.49.85)
Date:2019-03-20 00:05:20  (UTC)
 
Server Options:
  AWAYLEN=200 CALLERID=g CASEMAPPING=rfc1459 CHANMODES=IXbeg,​k,​FJLfjl,​ABCDGKMNOPQRSTcimnprstu CHANNELLEN=64 CHANTYPES=# CHARSET=ascii ELIST=MU ESILENCE EXCEPTS=e EXTBAN=,​ABCNOQRSTUcjmrs FNC INVEX=I :
KICKLEN=255 MAP MAXBANS=60 MAXCHANNELS=20 MAXPARA=32 MAXTARGETS=20 MODES=20 NAMESX NETWORK=ChatSpike NICKLEN=31 OVERRIDE PREFIX=(qaohv)~&@%+ REMOVE :
SECURELIST SILENCE=32 SSL=54.38.49.85:

Admin Info:
 Administrative info for stitch.chatspike.net Name - ChatSpike IRC Network Nickname - ChatSpike Staff E-Mail - http://www.chatspike.org/?p=abuse
 
Message Of The Day (MOTD):
 -​
-​               ,​-​-​-​.|         |    ,​-​-​-​.     o|
-​               |    |-​-​-​.,​-​-​-​.|-​-​-​ `-​-​-​.,​-​-​-​..|_​_​/ ,​-​-​-​.
-​               |    |   |,​-​-​-​||        ||   |||  \ |-​-​-​'
-​               `-​-​-​'`   '`-​-​-​^`-​-​-​'`-​-​-​'|-​-​-​'``   ``-​-​-​'
-​              .,​                        |
-​         BMB0ZXS;                       |
-​          Ma0B88B
-​       :r @2aZ8B2
-​    :M@08Za2aZ8B.
-​   .MaX7S22aZ8a8                                       ZMMM
-​   MaXX7S22aZ2XM                                      ZWSSZ@,​
-​   WXX7X22aaS7MM                                     7MXXXXaM
-​  .8XXXSSaaXXWZM            i2                      MMZrXXXXW
-​   0XSSS2aXSM7SM         2MMM8.                    MMBXrXXXX0.
-​   WS2SSaS7MX;XM     MMMM8r:iS0WBBS              Z0MM8XrXXXXB
-​   M2SSa2;MX7i2B  aMMX  0,​,​,​,​...,​:X@M0         ;BSSMZ0XrXXXXM
-​   i@aSS7BM;;:W  MM;:ii. 2X7r;r;;iii.8MM      S8X78M20SrXXXaM
-​    BM8aSMZiiXMXMS:;a0Si.0a2ZZSS2XXSrM rM    20XSa@M2827XXSM.
-​     WMM0M07a@M8rirM  MM 2ZZZXXX7BWaZZ:;S@  iMXS2ZMBZZ277SB2
-​      ,​MMMMaBMMrX,​MM. BM.7W@WMMMMW020X2MM0i MZ2ZaWM2ZZS72M2
-​        0MMMW@8X2rM@MMMMZ:08X7X2aaBM2 Z 0MW.MZZZ0MMMMM0WM
-​          0MMB2Sa,​M0Z0@MWrMZXX22S2aWZXMrMMSMMZZ0MMM  M@
-​            MMWa2,​7MMMMMSXMMMM8MMWZW;MM@BM,​0BZWMMMM
-​             MMaM2.     :aXMMMX7XSMMrMM0MMrMMMMMMW
-​              MMrMMBMMMM8Sr;S@MB@MMX.;BMX:M@:
-​                Z80ZZ  :WMMW8@MB22S8@Si:8MM
-​                    XZZ   .:XMMZMM.rMX@MMi
-​                     MMM827  ;     2 X8
-​                    MMM@0WMMMZ:MMMMMMMM
-​                    MZWMMMMMMM8MMMM@B80M
-​                    Maa8B0MB,​ i ;XMMMMMMMMS
-​                    MZa2ZZM2     rMBi    rMM
-​              ;Z2. Ma;;72BMSXX 7Sa;  .:ir20M
-​          . aMMMMMM02r::;ZMiWMM2WMrr7XXSa88M          XS
-​        MMMMMMMZMMZZaS;::;MX. ;Mr@S2aZZ8008WMMMMMM: XMMMM
-​        MMM@MZB:rMSZZaXr;i8M:BMM0MMWWZ88a28M2X2XB8WWWM@MM8
-​        B2rrZZMMMMSZZa2XrrXMrX,​.;ZB M2Z80MM0Sa2SMMMMZaBSBMM
-​      MMMrri;72S70XZZa2S7rrMBiX7BMM@MZ0MMMBX22SZMM8ZXX2XMM
-​      MMMWai7,​XZ.MaaZa2SSX7WM;772:  ZaSMB0Z80Z8WB;;aS;iSM
-​         M@2X7aaZMMSSSSSXX7MMX,​,​:i7S8MMMWMMMMMMM@8r@r7SMM
-​         MMMMMMMMM@MWBS72BZBWMMMMMMMMMMMMM@8ZWMMMMMMMMMM
-​          rBMMMMMMBMM2MMMaMMMMMMW                 iBMMa
-​                   B;;   @X
-​           +-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​+
-​           |    Welcome to the ChatSpike IRC Network!    |
-​           | You are connecting via stitch.chatspike.net |
-​           |                                             |
-​           |            Aloha! My name Stitch            |
-​           +-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​+
-​
-​        +-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​+
-​        |                    R U L E S                       |
-​        +-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​+
-​        |          https://www.chatspike.net/policy/         |
-​        +-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​+
-​

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 29484
   Undernet
   Ø 17878
   EFnet
   Ø 17100
   QuakeNet
   Ø 14251
   Rizon
   Ø 13179
   OFTC
   Ø 12893
   DALnet
   Ø 8065
   Chatzona
   Ø 7552
   BSDUnix
   Ø 7552
   freenode
   non-competitive

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.0155 seconds
© 1998-2019 netsplit.de  de    IRC Online Chat
This website is being developed in Heusenstamm, Germany.