»  list   top 100   top 10   register   details 

IRC Network DrLnet

IRC network DrLnet was registered in August 2005. Since that time our small data collector regularly connects this IRC network to determine its key performance indicators, such as its number of users and its number of chat rooms (IRC channels). On this occasion a list of visible (not private) chat rooms is requested too.

During last connections to DrLnet its servers reported an average of 38 users and 20 chat rooms. Use the following menu to get more information about IRC network DrLnet! Take a view to the generated statistics and search within the list of chat rooms for topics of your interest! about    channels    servers    statistics    status    webchat  

Last connection to DrLnet

Server:triagia.drlnet.com (89.188.20.119)
Date:2017-03-23 20:05:07  (UTC)
 
Server Options:
  AWAYLEN=​200 CASEMAPPING=​rfc1459 CHANMODES=​IXbegw,​​k,​​FJLfjl,​​BCDKMNOPQRSTcimnprstz CHANNELLEN=​50 CHANTYPES=​# CHARSET=​ascii ELIST=​MU EXCEPTS=​e EXTBAN=​,​​BCNOQRSTUcjmprz FNC INVEX=​I KICKLEN=​255 MAP :
MAXBANS=​60 MAXCHANNELS=​20 MAXPARA=​32 MAXTARGETS=​20 MODES=​10 NAMESX NETWORK=​DrLnet NICKLEN=​20 OPERLOG PREFIX=​(Yqaohv)!~&@​%+ SECURELIST SSL=​89.​188.​20.​119:
STATUSMSG=​!~&@​%+ TOPICLEN=​300 UHNAMES USERIP VBANLIST WALLCHOPS WALLVOICES WATCH=​32 :

Admin Info:
 Administrative info for Triagia.​DrLnet.​com Name - Valheru Nickname - Valheru E-Mail - valheru[at]drlnet[dot]com
 
Message Of The Day (MOTD):
 -​   _​​_​​_​​_​​       _​​                _​​
-​  |​  _​​ \ _​​ _​​_​​|​ |​    _​​ _​​_​​   _​​_​​_​​|​ |​_​​
-​  |​ |​ |​ |​ '_​​_​​|​ |​   |​ '_​​ \ /​ _​​ \ _​​_​​|​
-​  |​ |​_​​|​ |​ |​  |​ |​_​​_​​_​​|​ |​ |​ |​  _​​_​​/​ |​_​​
-​  |​_​​_​​_​​_​​/​|​_​​|​  |​_​​_​​_​​_​​_​​|​_​​|​ |​_​​|​\_​​_​​_​​|​\_​​_​​|​
-​
-​  (c) DrLcrew 2001-​2012
-​
-​  Welkom op het IRC-​netwerk DrLnet!
-​
-​  Onze netwerkregels kan je vinden op:
-​  http:/​/​www.​drlnet.​com/​regels/​
-​
-​  Op deze servers:
-​  *​ De IRC-​servers hebben een uitgebreid help systeem.​ Dit kan je opvragen met:
-​    /​quote helpop
-​  *​ Diverse en uitgebreide user-​ en channelmodes,​​ zie:
-​    /​quote helpop umodes
-​    /​quote helpop chmodes
-​  *​ Je kan gebruik maken van SSL (encryptie)! Op poort 7777 kan je hiervoor terecht.​
-​  *​ Services zijn aanwezig,​​ voor meer info zie:
-​    /​msg helpserv help
-​  *​ In de eerste minuut online kan je nog geen nicknames registreren.​
-​    Dit is om ongeldige (bulk-​) registraties tegen te gaan,​​ die misbruikt kunnen worden.​
-​  *​ Geef bij het registreren van je nickname een geldig e-​mailadres!
-​    Je krijgt een authenticatie code toegestuurd,​​ waarmee de registratie wordt bevestigt.​
-​  *​ Je kunt de taal waarin services hun tekst en uitleg geven veranderen in het Nederlands:
-​    /​msg nickserv set language 10
-​    (zie ook /​msg nickserv help set language)
-​
-​  Als je vragen hebt,​​ kan je terecht op #DrLnet
-​    Om een lijst met opers op te vragen: /​quote stats P
-​  Ben je nieuw op DrLnet,​​ join dan bovenstaand help-​kanaal.​
-​

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 34448
   QuakeNet
   Ø 23784
   EFnet
   Ø 20881
   Undernet
   Ø 19812
   Rizon
   Ø 17181
   OFTC
   Ø 11220
   IRC-Hispano
   Ø 8881
   DALnet
   Ø 6882
   OltreIrc
   Ø 6512
   freenode
   non-competitive

Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.0141 seconds 
© 1998-2017 netsplit.de  de    IRC Online Chat
This website is being developed in Heusenstamm, Germany.