» list  details

IRC Server irc.kahkaha.gen.tr

Our IRC crawler regularly connects all registered IRC networks to fetch current information (for example the amount of concurrent users and a list of IRC channels). Below you will find some details of last connection to IRC server irc.kahkaha.gen.tr that belongs to IRC network Kahkaha.Gen.Tr.

If you're searching for other servers of this IRC network, have a look to the list of Kahkaha.Gen.Tr servers that our IRC crawler periodically connects to!Details of last connection...

Server:irc.kahkaha.gen.tr (185.85.237.245)
Date:2017-11-21 10:10  (UTC)
 
Server Options:
  CMDS=​KNOCK,​​MAP,​​DCCALLOW,​​USERIP,​​STARTTLS UHNAMES NAMESX SAFELIST HCN MAXCHANNELS=​40 CHANLIMIT=​#:
MAXTARGETS=​20 WALLCHOPS WATCH=​128 WATCHOPTS=​A SILENCE=​300 MODES=​12 CHANTYPES=​# PREFIX=​(qaohv).​&@​%​​+ CHANMODES=​beI,​​kfL,​​lj,​​psmntirRcOAQKVCuzNSMTGZ NETWORK=​KGT CASEMAPPING=​ascii EXTBAN=​~,​​qjncrRaT ELIST=​MNUCT :
STATUSMSG=​.​&@​%​​+ EXCEPTS INVEX :

Admin Info:
 Administrative info about irc.​kahkaha.gen.tr KGT Sohbet Odalarý info[at]kahkaha[dot]gen[dot]tr Öneri ve görüþleriniz için.​.​.​
 
Message Of The Day (MOTD):
 -​ 8/​11/​2017 14:11
-​ This is the short MOTD.​ To view the complete MOTD type /​motd
-​
-​ MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
-​ MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
-​ MMMMMMMMMMMMMMMXXXXXXXXXXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
-​ MMMMMMMMMMMMMXXXXXXXXXXXXXXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
-​ MMMMMMMMMMXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
-​ MMMMMMMMMXXXXXXXXXMMMMMMMMMMXXXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
-​ MMMMMMMMXXXXXXXXMMMMMMMMMMMMMXXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
-​ MMMMMMMXXXXXXXXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
-​ MMMMMMMXXXXXXXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXXXMMXXXXMMMMMMMMMMMMMMM
-​ MMMMMMMXXXXXXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXXXXXXXXMMMMMMMMMMMMMMMM
-​ MMMMMMXXXXXXXMMMMMMMMMMMMMMMMMMXXXXXXXXXXMMMMMMMMMMMMMMMMM
-​ MMMMMMXXXXXXXMMMMMMMMMMMMMMMMMXXXXXXXXXXXMMMMMMMMMMMMMMMMM
-​ MMMMMMXXXXXXXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXXXXXXXXMMMMMMMMMMMMMMMM
-​ MMMMMMMXXXXXXXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXXXMMMXXXMMMMMMMMMMMMMMM
-​ MMMMMMMXXXXXXXXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXXXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
-​ MMMMMMMMXXXXXXXXMMMMMMMMMMMMMMXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
-​ MMMMMMMMMXXXXXXXXXMMMMMMMMMMXXXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
-​ MMMMMMMMMMXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
-​ MMMMMMMMMMMMXXXXXXXXXXXXXXXXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
-​ MMMMMMMMMMMMMMMXXXXXXXXXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
-​ MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
-​ MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
-​ 
-​ KAHKAHA.GEN.TR Sohbet odalarýna hoþ geldiniz.​
-​ irc.​kahkaha.gen.tr 6660-​6669:7000
-​ www.​kahkaha.gen.tr -​ irc[at]​kahkaha[dot]​gen[dot]​tr
-​ www.​mobilsohbetodasi.​com
-​ 
-​ ​+ Sunucu Görevlileri;
-​ 
-​ Sunucu Sorumlusu;
-​ xqw 
-​ 
-​ Root Admin: Efsane,​​ ReiS
-​ 
-​ Güvenlik Lideri: King
-​ 
-​ ChanServ Lideri: Efsane
-​ 
-​ NickServ Lideri: MeLek
-​ 
-​ Radyo Lideri: Esmerim
-​ 
-​ Vip Lideri; aRIZa
-​ 
-​ Mobile Developer;
-​ FeelJustPro
-​ 
-​ Hukuk Danýþmaný;
-​ LaWYeR (hukuk[at]​kahkaha[dot]​gen[dot]​tr)
-​ 
-​ ​+ Resmi kanallar;
-​ 
-​ Genel Sohbet Odalarý;
-​ #Sohbet -​ #Mobil -​ #Zurna
-​ 
-​ Eðlence Kanalý; #SoruCevap,​​ #Yarisma
-​ 
-​ Radyo Odasý : #Radyo
-​ 
-​ Servis ve Sunucu Yardým Odasý : #YARDIM -​ #DESTEK
-​ 
-​ ​+ Sunucu Kurallarý; (/​RULES)
-​ 
-​ T.​C.​ kanunlarýna aykýrý davranmak,​​
-​ kanal genellerinde siyasi,​​ kültürel veya dini savunuculuk yapmak,​​
-​ her türlü bot sokmak,​​ rumuz yada kanal çalmak yada yönelmek,​​
-​ KAHKAHA.GEN.TR yonetimi haberi olmadan etkinlik düzenlemek,​​
-​ para/​kontör vb.​ þeyler karþýlýðýnda kanal/​nick kiralamak/​satmak
-​ 
-​       kesinlikle YASAKTIR!
-​ 
-​ Yukarýdaki yasaklara uyulmadýðý taktirde;
-​ Sunucu görevlileri haber vermeksizin kanallarý,​​
-​ nickleri süreli yada süresiz yasaklayabilir veya kapatabilir.​
-​ Sunucu üzerinde bulunan bütün kanal ve rumuzlarýn sahibi
-​ KAHKAHA.GEN.TR'dir.​ Hiç bir kullanýcý rumuz ve kanallar üzerinde
-​ hak talep edemez.​ Belirtilen bu kurallar haricinde yöneticilerin
-​ gerek gördüðü taktirde söyledikleri herþey kural olarak kabul edilir.​
-​ 
-​ http:/​/​www.​kahkaha.gen.tr/​sohbet-​kurallari
-​ Sunucuya giren butun kullanýcýlarýmýz kurallarý kabul etmiþ sayýlýr.​
-​ 
-​ Cevap bulamadýðýnýz sorularýnýz için;
-​ irc[at]​kahkaha[dot]​gen[dot]​tr adresine e-​mail atýnýz.​
-​ www.​kahkaha.gen.tr
-​ 
-​ KAHKAHA.GEN.TR hoþ sohbetler diler.​
-​ 

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 27370
   EFnet
   Ø 19735
   QuakeNet
   Ø 19093
   Undernet
   Ø 16879
   Rizon
   Ø 15204
   OFTC
   Ø 12357
   IRC-Hispano
   Ø 7140
   DALnet
   Ø 7040
   Mozilla
   Ø 5743
   freenode
   non-competitive

Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.019 seconds
© 1998-2017 netsplit.de  de    IRC Online Chat
This website is being developed in Heusenstamm, Germany.