» list  details

IRC Server irc3.chattersweb.nl

Our IRC crawler regularly connects all registered IRC networks to fetch current information (for example the amount of concurrent users and a list of IRC channels). Below you will find some details of last connection to IRC server irc3.chattersweb.nl that belongs to IRC network Chattersweb.

If you're searching for other servers of this IRC network, have a look to the list of Chattersweb servers that our IRC crawler periodically connects to!Details of last connection...

Server:irc3.chattersweb.nl (178.63.96.44)
Date:2018-12-12 18:05  (UTC)
 
Server Options:
  CMDS=USERIP,​STARTTLS,​KNOCK,​DCCALLOW,​MAP UHNAMES NAMESX SAFELIST HCN MAXCHANNELS=35 CHANLIMIT=#:
AWAYLEN=307 MAXTARGETS=20 WALLCHOPS WATCH=128 WATCHOPTS=A SILENCE=15 MODES=12 CHANTYPES=# PREFIX=(qaohv)~&@%+ CHANMODES=beI,​kLf,​l,​psmntirzMQNRTOVKDdGPZSCc NETWORK=Chattersweb CASEMAPPING=ascii EXTBAN=~,​SOcaRrnqj :
ELIST=MNUCT STATUSMSG=~&@%+ EXCEPTS INVEX :

Admin Info:
 Administrative info about irc3.chattersweb.nl S Wempe Admin[at]chattersweb[dot]nl
 
Message Of The Day (MOTD):
 -​ 24/8/2018 15:11
-​
-​          CCCCCCCCCCCCC WWWWWWWW                           WWWWWWWW
-​       CCC::::::::::::C W::::::W                           W::::::W
-​     CC:::::::::::::::C W::::::W                           W::::::W
-​    C:::::CCCCCCCC::::C W::::::W                           W::::::W
-​   C:::::C       CCCCCC  W:::::W           WWWWW           W:::::W
-​  C:::::C                 W:::::W         W:::::W         W:::::W
-​  C:::::C                  W:::::W       W:::::::W       W:::::W
-​  C:::::C                   W:::::W     W:::::::::W     W:::::W
-​  C:::::C                    W:::::W   W:::::W:::::W   W:::::W
-​  C:::::C                     W:::::W W:::::W W:::::W W:::::W
-​  C:::::C                      W:::::W:::::W   W:::::W:::::W
-​   C:::::C       CCCCCC         W:::::::::W     W:::::::::W
-​    C:::::CCCCCCCC::::C          W:::::::W       W:::::::W
-​     CC:::::::::::::::C           W:::::W         W:::::W
-​       CCC::::::::::::C            W:::W           W:::W
-​          CCCCCCCCCCCCC             WWW             WWW
-​            :6667 en :+6697 (SSL). Ook bereikbaar via IPv6
-​
-​   Welkom op Chattersweb!         Verbonden met: irc3.chattersweb.nl
-​
-​       -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​
-​
-​   Door verbinding te maken met het netwerk van Chattersweb gaat u akkoord
-​   met de volgende punten:
-​
-​    * Uw gesprekken worden opgeslagen op onze servers;
-​    * u bent te gast op Chattersweb;
-​    * u behandelt uw mede-​chatters en de IRC Operator van Chattersweb
-​      met respect;
-​    * u kan geweigerd worden uit een kanaal door de kanaaleigenaar of
-​      een kanaaloperator
-​      (Eventueel zonder reden op te geven);
-​    * u zult de regels van Chattersweb respecteren en naleven;
-​    * de toegang tot het netwerk kan u op elk moment ontzegd worden door
-​      een IRC Operator,​ met of zonder reden.
-​
-​   Als u het niet eens bent met deze punten verzoeken wij u
-​   het netwerk nu te verlaten.
-​
-​       -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​
-​
-​   Alle gesprekken op Chattersweb worden opgeslagen.
-​   Deze gesprekken staan veilig opgeslagen op onze server en
-​   zullen alleen overhandigd worden aan overheidsinstanties als u
-​   een  strafbaar feit begaat op het netwerk van Chattersweb.
-​
-​       -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​
-​
-​   We hebben een aantal regels waar iedereen zich aan dient te houden om
-​   het voor iedereen gezellig te houden op Chattersweb.
-​   Als u één of meerdere van deze regels overtreedt,​ kunt u van het netwerk
-​   verwijderd worden door een van onze IRC Operators.
-​
-​   De volgende zaken zijn verboden op het netwerk:
-​
-​    * Er wordt niet geflood,​ gespamd of gehackt.
-​    * Mede-​chatters worden niet lastig gevallen.
-​    * Discriminatie of racisme worden niet getolereerd.
-​    * Het is verboden om te adverteren.
-​    * Chattersweb wordt niet misbruikt,​ op welke wijze dan ook.
-​    * Illegaal verkregen materiaal mag niet worden verspreid
-​      (Torrents,​ nieuwsgroepen,​ enige vorm van materiaal waarover
-​      u geen recht bezit deze te distribueren…).
-​    * Het is verboden om bans -​in welke vorm dan ook-​ te omzeilen.
-​
-​   Het is mogelijk om te kunnen webcammen op ons netwerk via onze webchat
-​   mogelijkheden. Uiteraard is het niet toegestaan om ongepaste gedragingen
-​   te vertonen op de webcam (o.a. Wapens,​ drugs dealen,​ spammen,​ pedofilie enz.).
-​
-​   Webchatters hebben het recht hun webcam op prive in te stellen
-​   (indien mogelijk) en mogen zelf bepalen wie ze accepteren.
-​  
-​   Als u het oneens bent met een serverban neemt u contact op met de IRC Operator
-​   die deze serverban heeft geplaatst.
-​   De contactgegevens kunt u verder in dit bericht vinden.
-​  
-​       -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​
-​
-​   Alle aanwijzingen van IRC Operators dienen direct te worden opgevolgd.
-​   Kanaal eigenaren mogen zelf regels opstellen voor zijn/haar kanaal.
-​   Deze mogen echter niet in strijd zijn met de Nederlandse of Franse wetgeving
-​   en deze gelden als aanvulling op de regels die hierboven staan vermeld.
-​
-​   De IRC Operators beheren Chattersweb volledig vrijwillig,​ zij zullen dus
-​   niet altijd aanwezig zijn omdat zij bijvoorbeeld werken,​ naar school gaan
-​   of hun vrije tijd aan andere dingen besteden.
-​
-​   IRC wordt beschouwd als een privilege,​ geen recht,​ dat kan worden ingetrokken
-​   en/of geweigerd door elk van de operators vermeld hieronder,​
-​   met of zonder waarschuwing.
-​
-​  Netadmins:
-​                    Steef    Steef[at]​Chattersweb[dot]​nl
-​                    Kaj      Kaj[at]​Chattersweb[dot]​nl
-​                    Lara     Lara[at]​Chattersweb[dot]​nl
-​
-​  Services administrators:
-​                    Sirius   Sirius[at]​Chattersweb[dot]​nl
-​
-​   Als u vragen heeft over Chattersweb kunt u een e-​mail sturen
-​   of langskomen in #help door '/join #help' in te typen
-​   (Zonder aanhalingstekens)
-​
-​       -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​
-​
-​   Chattersweb is niet verantwoordelijk voor acties van haar
-​   gebruikers.
-​
-​       -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​
-​
-​ Laatste aanpassing door Kaj op 24/12/2016 @ 17:40

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 29210
   EFnet
   Ø 17728
   Undernet
   Ø 17552
   QuakeNet
   Ø 15057
   Rizon
   Ø 14345
   OFTC
   Ø 13036
   DALnet
   Ø 7701
   Chatzona
   Ø 7479
   Mozilla
   Ø 6838
   freenode
   non-competitive

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.0239 seconds
© 1998-2018 netsplit.de  de    IRC Online Chat