» list  details

IRC Server stitch.chatspike.net

Our IRC crawler regularly connects all registered IRC networks to fetch current information (for example the amount of concurrent users and a list of IRC channels). Below you will find some details of last connection to IRC server stitch.chatspike.net that belongs to IRC network ChatSpike.

If you're searching for other servers of this IRC network, have a look to the list of ChatSpike servers that our IRC crawler periodically connects to!Details of last connection...

Server:stitch.chatspike.net (54.38.49.85)
Date:2018-10-20 22:04  (UTC)
 
Server Options:
  AWAYLEN=200 CALLERID=g CASEMAPPING=rfc1459 CHANMODES=IXbeg,​k,​FJLfjl,​ABCDGKMNOPQRSTcimnprstu CHANNELLEN=64 CHANTYPES=# CHARSET=ascii ELIST=MU ESILENCE EXCEPTS=e EXTBAN=,​ABCNOQRSTUcjmrs FNC INVEX=I :
KICKLEN=255 MAP MAXBANS=60 MAXCHANNELS=20 MAXPARA=32 MAXTARGETS=20 MODES=20 NAMESX NETWORK=ChatSpike NICKLEN=31 OVERRIDE PREFIX=(qaohv)~&@%+ REMOVE :
SECURELIST SILENCE=32 SSL=54.38.49.85:

Admin Info:
 Administrative info for stitch.chatspike.net Name - ChatSpike IRC Network Nickname - ChatSpike Staff E-Mail - http://www.chatspike.org/?p=abuse
 
Message Of The Day (MOTD):
 -​
-​               ,​-​-​-​.|         |    ,​-​-​-​.     o|
-​               |    |-​-​-​.,​-​-​-​.|-​-​-​ `-​-​-​.,​-​-​-​..|_​_​/ ,​-​-​-​.
-​               |    |   |,​-​-​-​||        ||   |||  \ |-​-​-​'
-​               `-​-​-​'`   '`-​-​-​^`-​-​-​'`-​-​-​'|-​-​-​'``   ``-​-​-​'
-​              .,​                        |
-​         BMB0ZXS;                       |
-​          Ma0B88B
-​       :r @2aZ8B2
-​    :M@08Za2aZ8B.
-​   .MaX7S22aZ8a8                                       ZMMM
-​   MaXX7S22aZ2XM                                      ZWSSZ@,​
-​   WXX7X22aaS7MM                                     7MXXXXaM
-​  .8XXXSSaaXXWZM            i2                      MMZrXXXXW
-​   0XSSS2aXSM7SM         2MMM8.                    MMBXrXXXX0.
-​   WS2SSaS7MX;XM     MMMM8r:iS0WBBS              Z0MM8XrXXXXB
-​   M2SSa2;MX7i2B  aMMX  0,​,​,​,​...,​:X@M0         ;BSSMZ0XrXXXXM
-​   i@aSS7BM;;:W  MM;:ii. 2X7r;r;;iii.8MM      S8X78M20SrXXXaM
-​    BM8aSMZiiXMXMS:;a0Si.0a2ZZSS2XXSrM rM    20XSa@M2827XXSM.
-​     WMM0M07a@M8rirM  MM 2ZZZXXX7BWaZZ:;S@  iMXS2ZMBZZ277SB2
-​      ,​MMMMaBMMrX,​MM. BM.7W@WMMMMW020X2MM0i MZ2ZaWM2ZZS72M2
-​        0MMMW@8X2rM@MMMMZ:08X7X2aaBM2 Z 0MW.MZZZ0MMMMM0WM
-​          0MMB2Sa,​M0Z0@MWrMZXX22S2aWZXMrMMSMMZZ0MMM  M@
-​            MMWa2,​7MMMMMSXMMMM8MMWZW;MM@BM,​0BZWMMMM
-​             MMaM2.     :aXMMMX7XSMMrMM0MMrMMMMMMW
-​              MMrMMBMMMM8Sr;S@MB@MMX.;BMX:M@:
-​                Z80ZZ  :WMMW8@MB22S8@Si:8MM
-​                    XZZ   .:XMMZMM.rMX@MMi
-​                     MMM827  ;     2 X8
-​                    MMM@0WMMMZ:MMMMMMMM
-​                    MZWMMMMMMM8MMMM@B80M
-​                    Maa8B0MB,​ i ;XMMMMMMMMS
-​                    MZa2ZZM2     rMBi    rMM
-​              ;Z2. Ma;;72BMSXX 7Sa;  .:ir20M
-​          . aMMMMMM02r::;ZMiWMM2WMrr7XXSa88M          XS
-​        MMMMMMMZMMZZaS;::;MX. ;Mr@S2aZZ8008WMMMMMM: XMMMM
-​        MMM@MZB:rMSZZaXr;i8M:BMM0MMWWZ88a28M2X2XB8WWWM@MM8
-​        B2rrZZMMMMSZZa2XrrXMrX,​.;ZB M2Z80MM0Sa2SMMMMZaBSBMM
-​      MMMrri;72S70XZZa2S7rrMBiX7BMM@MZ0MMMBX22SZMM8ZXX2XMM
-​      MMMWai7,​XZ.MaaZa2SSX7WM;772:  ZaSMB0Z80Z8WB;;aS;iSM
-​         M@2X7aaZMMSSSSSXX7MMX,​,​:i7S8MMMWMMMMMMM@8r@r7SMM
-​         MMMMMMMMM@MWBS72BZBWMMMMMMMMMMMMM@8ZWMMMMMMMMMM
-​          rBMMMMMMBMM2MMMaMMMMMMW                 iBMMa
-​                   B;;   @X
-​           +-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​+
-​           |    Welcome to the ChatSpike IRC Network!    |
-​           | You are connecting via stitch.chatspike.net |
-​           |                                             |
-​           |            Aloha! My name Stitch            |
-​        +-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​+
-​        |            N E T W O R K   S T A F F               |
-​        +-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​+
-​        |         http://www.chatspike.net/staff/            |
-​        +-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​+
-​
-​        +-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​+
-​        |                    R U L E S                       |
-​        +-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​+
-​        |  http://www.chatspike.net/cms/index.php?z=79&t=0   |
-​        +-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​+
-​

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 29681
   EFnet
   Ø 17630
   Undernet
   Ø 16936
   QuakeNet
   Ø 15136
   Rizon
   Ø 14391
   OFTC
   Ø 13227
   DALnet
   Ø 8013
   Chatzona
   Ø 7499
   Mozilla
   Ø 6572
   freenode
   non-competitive

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.016 seconds
© 1998-2018 netsplit.de  de    IRC Online Chat