Internet Relay Chat

            

        
IRC servers
                     
   Internet Relay Chat    »   lists    summarydetails    

Server irc.slunse.be
(SlunseNet)

Some servers are regularly connected during the hourly measurements. Here you see details of one of them.


IRC Servers - by top level domainDetails of last connection...

Linkname:irc.slunse.be
Hostname:irc.slunse.eu (SlunseNet)
IP Address: 217.23.14.230
Last connected:2014-04-25 06:08  (UTC)
 
Server Options: AWAYLEN=201 CASEMAPPING=rfc1459 CHANMODES=IYabeq,k,fl,COPScimnpstz CHANTYPES=# CHARSET=ascii ELIST=MU EXCEPTS=e EXTBAN=,COScz FNC INVEX=I KICKLEN=256 MAP MAXBANS=60 : MAXCHANNELS=40 MAXPARA=32 MAXTARGETS=20 MODES=3 NAMESX NETWORK=SlunseNet NICKLEN=16 OPERLOG PREFIX=(ov)@+ SECURELIST STATUSMSG=@+ TOPICLEN=308 VBANLIST : WALLCHOPS WALLVOICES :
Admin Info: Administrative info for irc.slunse.be Name - Dimitri Nickname - Stinger E-Mail - stinger[at]slunse[dot]be
 
MOTD:
- Welkom op het
- 
- 
-  _____ _              _  _    _
- / ____|| |             | \ | |   | |
- | (___ | | _  _ _ __  ___  ___ | \| | ___ | |_
- \___ \ | || | | || '_ \ / __| / _ \| . ` | / _ \| __|
- ____) || || |_| || | | |\__ \| __/| |\ || __/| |_
- |_____/ |_| \__,_||_| |_||___/ \___||_| \_| \___| \__|
- 
- 
-                     chat netwerk!
- 
- 
- Je bent verbonden met irc.slunse.be
- 
- Op deze server zijn volgende regels van kracht!
- 
- 
-  1. Discriminatie in elke vorm dan ook
-    wordt niet toegelaten.
-  2. Gebruik van SlunseNet IRC servers voor
-    ongewenste reclame (spam,mass inviting, ...)
-    is verboden.
-  3. Server misbruik (flooding, warbots, ...) is
-    verboden, alsook elke andere activiteit die
-    tot onstabiliteit van de server, of het
-    onmogelijk maken van zijn functie leidt.
-  4. De IRC operators kunnen ten allen tijde
-    gebruikers toegang tot de server ontnemen,
-    zonder voorafgaande verklaring of waarschuwing.
-  5. Toegang tot deze server is een privilege,
-    geen recht !!
- 
- 
- Indien u niet akkoord bent met deze regels,
- gelieve dan nu de verbinding met onze
- IRC server te verbreken.
- 
- 
- Alle andere netwerk informatie kan je terug vinden op
- 
-         http://www.slunse.be
- 
- 
- Wij wensen u veel chat plezier!
- 


   
  Top IRC networks by users
  1. 
IRCnet
Ø 48953          
  2. 
QuakeNet
Ø 40304          
  3. 
EFnet
Ø 29797          
  4. 
Undernet
Ø 29022          
  5. 
Ustream
Ø 25422          
  6. 
Rizon
Ø 20656          
  7. 
ChLame
Ø 12260          
  8. 
IRC-Hispano
Ø 11388          
  9. 
OFTC
Ø 10213          
  10. 
DALnet
Ø 9553          
  11. 
ChatZona
Ø 8845          
  12. 
EsperNet
Ø 7769          

Online Chat Rooms:
 >  BlackBerry Chat
 >  Droid Chat
 >  iPad Chat
 >  iPhone Chat
 >  WP7 Chat
 >  . . .

  Top Ubuntu Chat Rooms by relevance
   1. 
#ubuntu
1686 users, freenode
   2. 
#ubuntu-server
368 users, freenode
   3. 
#ubuntu-install»
48 users, freenode
   4. 
#ubuntu-fr-deve»
12 users, freenode
   5. 
#ubuntu-ar
7 users, freenode
   6. 
#ubuntu-touch
244 users, freenode
   7. 
#ubuntu-us-ks
3 users, freenode
   8. 
#ubuntu-fi-tiim»
25 users, freenode
   9. 
#ubuntu-cn
103 users, freenode
   10. 
#Ubuntu-Mx
6 users, freenode


 
0.236 seconds
© 1998-2014 netsplit.de  de  es  it      IRC Online Chat
mIRC Chat   freenode   ICQ Search   IRC Online Chat   Linux Chat   Mibbit   Mibbit Chat   Search IRC   Web IRC